• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Testament vital

Testament vital

TESTAMENT VITAL

Viure bé és un dels grans objectius que tenen les persones grans. I també poder morir bé és una de les coses que es desitgen i que cada vegada s’expressa més en veu alta. Morir sense patir, morir dignament, sense allargar la vida a qualsevol preu… Però aquestes paraules volen dir sovint coses diferents per a cada persona. Per donar, doncs, una eina a les persones per expressar com desitgen ser tractats en els que poden ser els últims moments de la seva vida, s’ha creat el testament vital. Tot seguit us donem accés a la informació sobre aquest document que proporciona la Generalitat de Catalunya: Registre de voluntats anticipades de la Generalitat de Catalunya

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=d2edac6b2b1bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d2edac6b2b1bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=40fc21f23c289210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

TESTAMENTO VITAL

Vivir bien es uno de los grandes objetivos que tienen las personas mayores. Y también poder morir bien es una de las cosas que se desean y que cada vez se expresa más en voz alta. Morir sin sufrir, morir dignamente, sin alargar la vida a cualquier precio … Pero estas palabras significan a menudo cosas diferentes para cada persona. Para dar, pues, una herramienta a las personas para expresar cómo desean ser tratados en los que pueden ser los últimos momentos de su vida, se ha creado el testamento vital. A continuación os damos acceso a la información sobre este documento que proporciona la Generalidad de Cataluña: Registro de voluntades anticipadas de la Generalidad de Cataluña

Http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=d2edac6b2b1bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d2edac6b2b1bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=40fc21f23c289210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD