Català Castellano

Què inclou la salut?


La salut ha estat definida de diferents maneres al llarg dels anys. Tradicionalment s’associava, i sovint es continua associant, la salut com absència de malaltia. Cal recordar però que la Organització Mundial de la Salut, l’any 1946, va dir que la salut és l’estat de complet benestar físic, mental i social i no sols l’absència de malalties. Aquesta definició ha estat criticada per ser massa utòpica, deixant a la major part de persones com a mancades de salut.


Tot i això, cal destacar que aquesta manera d’entendre la salut parteix d’una visió molt integral del benestar. 30 anys més tard, el 1976, el Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana definia la salut com una manera de viure autònoma, solidària i joiosa. També el microbiòleg René Dubos va fer una definició on incloïa les capacitats en relació a les aspiracions i desitjos de cada persona: “La salut és principalment una mesura de la capacitat de cada persona de fer o de convertir-se en el que vol ser”.En aquestes dues últimes definicions, aspectes com la participació i la realització personal, l’autonomia i les relacions de suport amb els altres, prenen una gran importància.


Què és l’autocura?


L’autocura és la pràctica d’activitats que les persones inicien i realitzen pel manteniment de la seva pròpia vida, salut i  benestar. Una segona definició apunta que l’autocura és una conducta que apareix en situacions concretes de la vida, i que la persona dirigeix cap a sí mateix o cap a l’entorn per regular factors que afecten el seu propi desenvolupament i activitat en benefici de la vida, salut i benestar. Així doncs, l’autocura ens parla de conèixer el que ens fa bé i el que no, i de responsabilitzar-nos del que fem, per tal de trobar-nos bé, per tal d’estar i viure millor.