• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
 • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
 • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
 • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Relacions Socials

Relacions Socials

El manteniment d'una activitat social estable ajuda a tenir un envelliment actiu i saludable i és un element fonamental en el manteniment de la salut física i mental.

 • Sortiu de casa: a comprar, a passejar, a trobar-vos amb els coneguts i amics, a visitar la família, a fer exercici, a ballar
 • Aprofiteu les amistats i la família per fer exercici físic
 • Mantingueu-vos informats de l'actualitat
 • Llegiu diaris, revistes, llibres
 • Escolteu música i participeu en qualsevol activitat cultural o artística que us agradi
 • Participeu en activitats comunitàries o socials que siguin del vostre interès, que us permetin aprendre coses noves i relacionar-vos amb altres persones.
 • Apunteu-vos a activitats de voluntariat per transmetre a altres la vostre experiència, ensenyar a altres persones grans o més joves les vostres habilitats o per ajudar a persones que ho necessitin.
 • Les activitats i tallers que ofereixen diferents institucions com Ajuntaments, Casals, Associacions de Veïns...  al vostre barri o poble poden ser una gran oportunitat per conèixer gent i fer noves amistats.
 • Els grups d’ajuda mútua són espais de trobada on persones amb inquietuds i necessitats semblants es troben i s’ajuden els uns als altres. Poden ser grups de cuidadors, de persones afectades per una malaltia comú com el càncer o de qualsevol condició que tinguin en comú.
 • El Banc del Temps és una activitat d’intercanvi d’habilitats, d’ajudar-se els uns als altres, donant i rebent, que pot ser de gran utilitat per resoldre problemes quotidians, per conèixer noves persones i per sentir-se útil ajudant a persones del vostre voltant.

El mantenimiento de una actividad social estable ayuda a tener un envejecimiento activo y saludable y es un elemento fundamental en el mantenimiento de la salud física y mental.

 • Salga de casa: a comprar, a pasear, a encontrarse con los conocidos y amigos, a visitar la familia, a hacer ejercicio, a bailar
 • Aprovecha las amistades y la familia para hacer ejercicio físico
 • Manténgase informado de la actualidad
 • Lea periódicos, revistas, libros
 • Escuche música y participe en cualquier actividad cultural o artística que os guste
 • Participa en actividades comunitarias o sociales que sean de su interés, que le permitan aprender cosas nuevas y relacionarse con otras personas.
 • Apúntese a actividades de voluntariado para transmitir a otros vuestra experiencia, enseñar a otras personas mayores o más jóvenes sus habilidades o para ayudar a personas que lo necesiten.
 • Las actividades y talleres que ofrecen diferentes instituciones como Ayuntamientos, Casals, Asociaciones de Vecinos … en su barrio o pueblo pueden ser una gran oportunidad para conocer gente y hacer nuevas amistades.
 • Los grupos de ayuda mutua son espacios de encuentro donde personas con inquietudes y necesidades similares se encuentran y se ayudan unos a otros. Pueden ser grupos de cuidadores, de personas afectadas por una enfermedad común como el cáncer o de cualquier condición que tengan en común.
 • El Banco del Tiempo es una actividad de intercambio de habilidades, de ayudarse unos a otros, dando y recibiendo, que puede ser de gran utilidad para resolver problemas cotidianos, para conocer nuevas personas y para sentirse útil ayudando personas de su alrededor.