• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
 • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
 • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
 • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Què hi diu a les etiquetes dels productes alimentaris?

Què hi diu a les etiquetes dels productes alimentaris?

 

Tothom necessita anar a comprar aliments per menjar; però què és un aliment? Un aliment és un producte que pot ser natural i, per tant, que podem reconèixer amb facilitat, com ara les fruites, les verdures, els peixos de la peixateria, la carn de la carnisseria… Però un aliment també pot ser un producte elaborat, com ara el pa, la pasta per cuinar, els embotits, les galetes, els sucs envasats, la xocolata, les pizzes congelades, els brous preparats i molts altres productes alimentaris que tenim a l’abast. Les persones necessitem aliments perquè contenen els nutrients necessaris per al bon funcionament de l’organisme. I tots volem menjar aliments de qualitat.

            Quan es tracta de comprar productes frescos, ens és més fàcil de distingir la qualitat i la frescor del producte pel seu aspecte, per l’aroma, per la textura… L’aliment és visible i ens mostra les seves característiques. Però quan es tracta de productes envasats, costa molt més saber quines són les característiques del producte que volem comprar. Per això, és important saber interpretar la informació que trobem a les etiquetes i embalatges.

            Les empreses estan obligades a fer constar en l’etiquetatge dels productes alimentaris la informació següent:

 1. Denominació de venda del producte: el nom d’allò que comprem (arròs, melmelada de préssec, galetes integrals…).
 2. Llista d’ingredients: sempre estan ordenats per ordre de major a menor quantitat. Per exemple, en unes galetes: farina de blat, sucre, oli de gira-sol…
 3. Quantitat de determinats ingredients o categories d’ingredients: de vegades, ens donen el gramatge o el percentatge de la sal, l’oli…
 4. Grau alcohòlic en les begudes amb una graduació superior en volum a l’1,2%.
 5. Quantitat neta, per a productes envasats: és a dir, la quantitat que realment podrem consumir un cop obert l’envàs.
 6. Data de caducitat o de consum preferent: en el primer cas, el producte no es pot consumir després de la data límit de caducitat, ja que no té llarga conservació i és un producte perible, però el cas del consum preferent és diferent, perquè l’aliment té una llarga conservació, no es fa malbé i el que dóna és una data orientativa.
 7. Condicions generals de conservació: de vegades cal que indiquin si cal guardar-lo refrigerat o no.
 8. Instruccions d’ús, en cas que siguin necessàries: com cal preparar-lo per consumir-lo.
 9. Identificació de l’empresa: nom, raó social i domicili, per identificar el fabricant i poder reclamar si escau.

10. Número de lot.

11. Lloc d’origen o procedència.

 

Quan comprem productes elaborats, mai no hem d’adquirir un producte mal envasat, mal tancat, amb l’embalatge trencat, que tingui bonys i cops o que no dugui tota la informació reglamentària: cal que sapiguem què comprem i qui ho ha elaborat, i hem d’adquirir-ho en bones condicions.

            També és molt important saber identificar alguns ingredients que, encara que estan permesos, no són saludables, sobretot si es consumeixen sovint. Són alguns dels que s’utilitzen per elaborar galetes, xocolates i bombons, aperitius, menjars preparats o precuinats congelats. En aquests casos, cal llegir la llista dels ingredients i descartar tots els productes que portin greixos hidrogenats o parcialment hidrogenats, perquè són uns greixos modificats perjudicials per a l’organisme. També cal descartar aquells productes que duien que porten greixos vegetals però no n’especifiquen quins. Si fossin els olis vegetals beneficiosos, com ara el de gira-sol o el d’oliva, ho especificarien. Però no es refereixen a olis vegetals, sinó a greixos vegetals, que, com els greixos hidrogenats, ajuden a elevar els nivells de colesterol a la sang.

            Així doncs, podem concloure que és preferible consumir un producte poc elaborat (millor menjar pa per esmorzar que galetes), però, si consumim productes elaborats com ara les galetes, n’hem de buscar unes que siguin de qualitat i que indiquin quin tipus de greix porten.

Todo el mundo necesita ir a comprar alimentos para comer; pero qué es un alimento? Un alimento es un producto que puede ser natural y, por tanto, que podemos reconocer con facilidad, como las frutas, las verduras, los pescados de la pescadería, la carne de la carnicería … Pero un alimento también puede ser un producto elaborado, tales como el pan, la pasta para cocinar, los embutidos, las galletas, los zumos envasados, el chocolate, las pizzas congeladas, los caldos preparados y muchos otros productos alimenticios que tenemos al alcance. Las personas necesitamos alimentos porque contienen los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Y todos queremos comer alimentos de calidad.

            Cuando se trata de comprar productos frescos, nos es más fácil de distinguir la calidad y la frescura del producto por su aspecto, por el aroma, por la textura … El alimento es visible y nos muestra sus características. Pero cuando se trata de productos envasados, cuesta mucho más saber cuáles son las características del producto que queremos comprar. Por ello, es importante saber interpretar la información que encontramos en las etiquetas y embalajes.

            Las empresas están obligadas a hacer constar en el etiquetado de los productos alimenticios la siguiente información:

 1. Denominación de venta del producto: el nombre de lo que compramos (arroz, mermelada de durazno, galletas integrales …).
 2. Lista de ingredientes: siempre están ordenados por orden de mayor a menor cantidad. Por ejemplo, en unas galletas: harina de trigo, azúcar, aceite de girasol …
 3. Cantidad de determinados ingredientes o categorías de ingredientes: a veces, nos dan el gramaje o el porcentaje de la sal, el aceite …
 4. Grado alcohólico en las bebidas con una graduación superior en volumen al 1,2%.
 5. Cantidad neta, para productos envasados: es decir, la cantidad que realmente podremos consumir una vez abierto el envase.
 6. Fecha de caducidad o de consumo preferente: en el primer caso, el producto no se puede consumir después de la fecha límite de caducidad, ya que no tiene larga conservación y es un producto perecedero, pero el caso del consumo preferente es diferente, porque la alimento tiene una larga conservación, no se estropea y lo que da es una fecha orientativa.
 7. Condiciones generales de conservación: a veces hay que indiquen si es necesario guardarlo refrigerado o no.
 8. Instrucciones de uso, en caso de que sean necesarias: cómo prepararlo para consumirlo.
 9. Identificación de la empresa: nombre, razón social y domicilio, para identificar el fabricante y poder reclamar su caso.

10. Número de lote.

11. Lugar de origen o procedencia.

Cuando compramos productos elaborados, nunca debemos adquirir un producto mal envasado, mal cerrado, con el embalaje roto, que tenga abolladuras y golpes o que no lleve toda la información reglamentaria: debemos saber qué compramos y quién lo ha elaborado, y debemos adquirirlo en buenas condiciones.

            También es muy importante saber identificar algunos ingredientes que, aunque están permitidos, no son saludables, sobre todo si se consumen a menudo. Son algunos de los que se utilizan para elaborar galletas, chocolates y bombones, aperitivos, comidas preparadas o precocinados congelados. En estos casos, hay que leer la lista de ingredientes y descartar todos los productos que lleven  grasas hidrogenadas  o  parcialmente hidrogenadas , porque son unos grasas modificados perjudiciales para el organismo. También hay que descartar aquellos productos que llevaban que llevan  grasas vegetales  pero no especifican cuáles. Si fueran los aceites vegetales beneficiosos, como el de girasol o el de oliva, lo especifica. Pero no se refieren a aceites vegetales, sino a grasas vegetales , que, como los  grasas hidrogenadas , ayudan a elevar los niveles de colesterol en la sangre.

            Así pues, podemos concluir que es preferible consumir un producto poco elaborado (mejor comer pan para el desayuno que galletas), pero, si consumimos productos elaborados como las galletas, tenemos que buscar unas que sean de calidad y que indiquen qué tipo de grasa llevan.