• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
 • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
 • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
 • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Prevenció

Prevenció

Com ja hem sentit dir tantes vegades, prevenir és millor que curar. Però com podem prevenir les malalties? Aquí us anotem algunes consells. 

Vacunacions

Les vacunes us poden protegir d'algunes malalties o reduir la gravetat de les mateixes

 • La vacuna antigripal és una seguretat per a la vostra salut. Vacuneu-vos un cop l'any, la vacuna la podeu obtenir al vostre metge de capçalera i és gratuïta
 • Vacuna antineumocòcica: Es vacuna una sola vegada. La podeu aconseguir gratuïtament, consultant al vostre metge de capçalera o equip d'atenció primària.
 • Vacuna antitetànica: Recordeu que cal una revacunació cada 10 anys

Prevenció de l'osteoporosi

L'osteoporosi és un dels principals factors de risc de fractura òssia

 • Feu una dieta rica en calci com ara la llet i els seus derivats (formatges, iogurts)
 • Preneu moderadament el sol fora de les hores de màxima insolació.
 • No fumeu
 • No begueu begudes alcohòliques en excés
 • Valoreu amb el vostre metge si cal fer algun estudi o tractament especialment en cas d’antecedents familiars

Detecció precoç

La detecció precoç permet identificar les malalties un cop ja s’han instaurat però abans que causin molèsties i produeixin símptomes. Quant abans les detectem i diagnostiquem, més fàcil serà tractar-les, resoldre-les i reduir les seves conseqüències. 

Detecció precoç del càncer

Càncer de pell: És el càncer més freqüent. Si es detecta aviat és moltes vegades curable. Eviteu l'exposició al sol del migdia Per exposicions al sol, utilitzeu cremes protectores solars amb protecció de 15 o superiors. Utilitzeu barrets per protecció solar

Càncer colorectal: És el segon càncer més freqüent tant en homes com en dones: En alguns casos es recomana fer controls de sang a les deposicions o colonoscòpies per detectar precoçment. Consulteu el vostre metge per si reuniu les característiques per fer aquestes proves. Escolliu menjars amb menys greixos i més fibra.

Càncer de mama: És el més freqüent en les dones: Examineu mensualment les vostres mames. Que el vostre metge us examini cada any. A partir dels 55 anys es recomanen mamografies anuals. A partir dels 64 i fins els 69 anys cada 2 anys

Càncer de cèrvix: Es pot detectar precoçment en gran mesura Si no us heu fet mai cap exploració aneu al metge. Cal que tingueu 2 citologies negatives consecutives abans de deixar de fer més exploracions (Papanicolau)

Càncer testicular: Palpeu-vos els testicles una vegada al mes, en busca d'una tumoració que abans no hi fos. Càncer de pròstata: Consulteu el vostre metge sobre la conveniència de fer estudis amb tacte rectal o determinació de PSA per tal de detectar-lo precoçment.

Como ya hemos oído decir tantas veces, prevenir es mejor que curar. Pero como podemos prevenir las enfermedades? Aquí os anotamos algunas consejos. 

Vacunaciones

Las vacunas le pueden proteger de algunas enfermedades o reducir la gravedad de las mismas

 • La vacuna antigripal es una seguridad para su salud. Vacúnese una vez al año, la vacuna la puede obtener a su médico de cabecera y es gratuita
 • Vacuna antineumocócica: Se vacuna una sola vez. La puede conseguir gratuitamente, consultando a su médico de cabecera o equipo de atención primaria.
 • Vacuna antitetánica: Recuerde que hay una revacunación cada 10 años

Prevención de la osteoporosis

La osteoporosis es uno de los principales factores de riesgo de fractura ósea

 • Haga una dieta rica en calcio como la leche y sus derivados (quesos, yogures)
 • Tome moderadamente el sol fuera de las horas de máxima insolación.
 • No fumar
 • No beba bebidas alcohólicas en exceso
 • Valore con su médico si es necesario hacer algún estudio o tratamiento especialmente en caso de antecedentes familiares

Detección precoz

La detección precoz permite identificar las enfermedades una vez ya se han instaurado pero antes de que causen molestias y produzcan síntomas. Cuanto antes las detectamos y diagnosticamos, más fácil será tratarlas, resolverlas y reducir sus consecuencias. 

Detección precoz del cáncer

Cáncer de piel: Es el cáncer más frecuente. Si se detecta pronto es muchas veces curable. Evite la exposición al sol del mediodía Para exposiciones al sol, utilice cremas protectoras solares con protección de 15 o superiores. Utilice sombreros para protección solar

Cáncer colorrectal: Es el segundo cáncer más frecuente tanto en hombres como en mujeres: En algunos casos se recomienda hacer controles de sangre en las deposiciones o colonoscopias para detectar precozmente. Consulte con su médico por si reúne las características para hacer estas pruebas. Elija comidas con menos grasas y más fibra.

Cáncer de mama: Es el más frecuente en las mujeres: Examine mensualmente sus mamas. Que su médico le examine cada año. A partir de los 55 años se recomiendan mamografías anuales. A partir de los 64 y hasta los 69 años cada 2 años

Cáncer de cérvix: Se puede detectar precozmente en gran medida Si no se ha hecho nunca una exploración vaya al médico. Debe tener 2 citologías negativas consecutivas antes de dejar de hacer más exploraciones (Papanicolau)

Cáncer testicular: Palpadme os los testículos una vez al mes, en busca de una tumoración que antes no estuviera. Cáncer de próstata: Consulte con su médico sobre la conveniencia de realizar estudios con tacto rectal o determinación de PSA para detectar precozmente.