Català Castellano

VacunesDr. Jordi Foraster i Roselló


Metge de capçalera


De què parlem?


Una vacuna és un preparat d’antígens que un cop dins de l’organisme provoca el desenvolupament d’anticossos enfront de microorganismes patògens, produint una resposta immunitària estable en el temps, que ens confereix protecció davant de les malalties de les quals ens hem vacunat. La primera vacuna utilitzada va ser la de la verola el 1796, descobriment de l’investigador Edward Jenner.


Durant el segle XX la vacunació ha estat una de les mesures de més impacte en la salut pública, ja que amb la seva administració s’ha aconseguit disminuir la mortalitat per malalties  infeccioses. Amb  l’excepció de l’accés a l’aigua potable, no hi ha hagut una altra mesura preventiva o terapèutica, ni tan sols els antibiòtics, que hagi tingut més efecte en la reducció de la mortalitat de la població del món i amb la qual s’ha aconseguit fites històriques, com ara l’eradicació mundial de la verola l’any 1980 i una davallada important de la mortalitat en moltes altres malalties infeccioses.


Ja sabem que, fonamentalment, és la població infantil  la que se sotmet a un calendari exhaustiu de vacunacions i que molt sovint s’amplien amb noves vacunes que s’afegeixen a les ja existents. Però també la gent gran té un seguit de vacunes recomanades per protegir-la de les malalties, ja que atesa la seva edat té el sistema immunitari afeblit, o en altres casos, la presència de malalties cròniques fa que sigui més susceptibles de patir altres malalties o que quan les contrau, ho fa de manera més greu.


Dit això com a preàmbul, per remarcar la importància de les vacunes com a mesura preventiva per evitar malalties infeccioses, anem a veure quines són les més aconsellables per a la gent gran i en quines situacions les aplicarem.


 


Quines vacunes serien les recomanables per a la gent gran?


Vacuna de la grip


L’any 1944 es va desenvolupar la primera vacuna contra la grip. Cada any des de 1992 un grup d’experts de la Unió Europea decideix la soca dels virus de la campanya següent en relació amb la situació epidemiològica. Per exemple, fa dos anys va aparèixer la grip A i des de l’any passat la vacuna ja incorpora la soca de la grip A. Aquesta, potser, és la vacuna més famosa per a la gent gran. Cada any, entre octubre i novembre, es du a terme la campanya de vacunació, amb la qual s’aconsegueix una participació important de la població i una efectivitat de la vacuna —que té una validesa d’un any— del 80%. Es recomana la seva administració a tota la població més gran de 65 anys i especialment als malalts crònics (cardíacs, pulmonars, diabètics, hepàtics, oncològics, trasplantats, etc.) i també, molt especialment, a la gent gran que resideix en institucions tancades i als seus convivents o cuidadors.


Vacuna del tètanus


És una vacuna molt recomanable per a la gent gran, especialment d’aquells en situació de dependència, atesa la seva fragilitat, que els provoca caigudes freqüents i petites ferides o erosions de la pell que poden ser la porta d’entrada als bacils tetànics. Tot i que la incidència del tètanus en el nostre país és molt baixa, uns 25 casos l’any, la seva mortalitat segueix sent elevada (60%). Si no està vacunat, es recomana iniciar el procés amb 3 dosis i després una de record cada 10 anys.


Vacuna del pneumococ


            Vacuna d’introducció recent relativament al nostre país que ens protegeix contra  les malalties provocades pel bacteri pneumocòccic, que és el responsable del 70% de les pneumònies i d’altres malalties, com ara meningitis i sèpsia, amb una mortalitat important. Tot i que a Catalunya es recomana  a tota la població de més de 65 anys, els grups de més risc de contagi són els que viuen en institucions tancades —per l’elevat perill de transmissió de la infecció— i els seus cuidadors i convivents, i també els portadors de patologies cròniques.


Vacuna de les hepatitis A i B


Recomanable en viatgers a zones endèmiques, treballadors socials, cuidadors i convivents que puguin tenir contacte amb portadors crònics del virus.


 


Quines vacunacions serien les aconsellades en diferents situacions?


Avui dia, la gent gran viu unes situacions personals molt diverses: ens podem trobar una persona totalment autònoma fins a una altra totalment depenent. L’augment del temps lliure és ocupat en diferents activitats segons les seves capacitats i disponibilitats (col·laboracions, voluntariats, feines socials, activitats culturals, viatges, oci, esports, etc.).


Així doncs, les activitats diferents que fan poden requerir una recomanació de vacunes adaptada a cada situació. A grans trets podríem parlar de les indicacions següents per a cada grup:


1. Gent gran autònoma i no convivent ni cuidador de malalt crònic: grip, tètanus.


2. Gent gran depenent cuidat en domicili: grip, tètanus, pneumococ.


3. Gent gran depenent en institució tancada: grip, tètanus, pneumococ, potser hepatitis A i B.


4. Gent gran cuidador de depenent o col·laborador en institucions tancades o d’ajut social: grip, tètanus, pneumococ, hepatitis A i B.


5. Gent gran que viatja: grip, tètanus, pneumococ, hepatitis A i B (segons el país), i d’altres com: tifus, febre groga, triple vírica (xarampió, rosa, galteres), còlera, meningitis i sempre segons el país de destinació  i la mena de turisme que anem a fer, seguint els consells dels centres de vacunació internacional.


Com sempre, davant el dubte, demaneu consell al vostre equip mèdic sobre la vacuna més convenient