Català Castellano

PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE PELL


Efectes beneficiosos
Són àmpliament coneguts els efectes beneficiosos del sol sobre el nostre planeta, ja que sense ell no hi hauria vida.
Alguns aspectes concrets dels beneficis que té per a la nostra salut són:


1) Proporciona pro vitamina D, necessària per prevenir el raquitisme.
2) Estimula els neurotransmissors, substàncies que tenen un efecte antidepressiu.
3) Té propietats terapèutiques en moltes malalties dermatològiques, com ara la psoriasi.
4) Proporciona una coloració a la pell que, actualment, s'associa amb una imatge més saludable.
Cal tenir present que al llarg de la història aquesta circumstància ha estat subjecta a diverses modes.Tipus de radiacions
Però, d'altra banda, el sol o, millor, l'excés de sol, també pot provocar efectes nocius per a la salut. Per comprendre'ls hem de conèixer la composició de les radiacions que emet, que són de tres tipus:


UVA. Són els rajos més comuns als quals estem exposats. Són les radiacions que ens bronzegen, però també són les responsables de l'aparició d'arrugues i l'envelliment o deteriorament de la pell.


UVB. Aquestes són les més perjudicials, ja que són les principals causants del càncer de pell.


UVC. Són absorbides gairebé totalment per la capa d'ozó, el que impedeixi que puguin ser perjudicials per a la salut. És per això que el deteriorament de la capa d'ozó de l'atmosfera constitueix una greu amenaça per a la vida a la terra, en disminuir la seva protecció contra aquest tipus de radiacions, fet que provoca un increment de la temperatura.


Càncer de pell
La pell pot desenvolupar tres tipus diferents de lesions malignes:


1) Carcinoma basocel•lular. És un tipus de càncer que no ocasiona la mort, però que s'estén per la superfície de la pell. Apareix sobre pell prèviament sana i el seu inici és el d'una petita crosta que no cura després d'un mes aproximadament. És de fàcil diagnòstic, i el tractament aconsegueix la curació total.


2) Carcinoma espinocel•lular. Aquest tipus de càncer és de pitjor pronòstic i pot fer metàstasi (disseminar-se per l'organisme). Normalment apareix sobre pell danyada o sobre mucoses (llavi, zona genital). Si es diagnostica precoçment, pot curar-se en un elevat percentatge de casos.


3) Melanoma. Es tracta d'una piga que maligniza. Cal acudir al dermatòleg davant qualsevol piga que:


1. Canvia de color
2. Els contorns es tornen irregulars (es fistonegen).
3. Pica o fa mal sobtadament
4. Sagna
5. Simplement ens crida l'atenció, encara que sempre hi hagi estat


De la rapidesa en el diagnòstic dependrà el pronòstic, de manera que, com a prevenció, és recomanable acudir al dermatòleg un cop l'any. Ningú no dubta de la necessitat de realitzar una higiene dental anual o que les dones han d'anar al ginecòleg un cop l'any per practicar-se la revisió ginecològica anual.


Què és un fotoprotector i com funciona?    
Es tracta d'una substància química que impedeix, en major o menor mesura, que els raigs UV arribin a la pell i produeixin efectes nocius sobre ella.
En reduir els seus efectes sobre la pell, permeten incrementar el temps d'exposició a les radiacions. Per exemple:
Si la pell sense cap tipus de protecció triga 20 minuts a enrogir, en utilitzar un factor de protecció 15, el temps d'exposició necessari perquè aparegui el mateix enrogiment s'incrementa 15 vegades. És a dir, que per assolir el mateix enrogiment caldria una exposició de 5 hores.
Si avaluem els fotoprotectors en funció de percentatges, veurem que un FPS/15 bloqueja aproximadament el 93% de tots els raigs UVB, mentre que un FPS/30 bloqueja el 97% i un FPS/50 arriba a impedir el pas del 99% aquesta radiació.Qui ha d’usar la fotoprotecció?
S’ha de protegir qualsevol persona de més de sis mesos d’edat.


Com s’ha d’aplicar?
Per a una protecció adequada, és imprescindible que s'apliqui 30 minuts abans que comenci l'exposició al sol, i s'ha de repetir l’aplicació cada dues hores i sempre després de banyar-se.


Seguint aquestes recomanacions és possible gaudir del plaer de prendre el sol amb tota tranquil•litat. Dr. Esteban Navarro Soto
 Dermatòleg . Centre Aribau Agrupació Mútua