Català Castellano

Josep M. Borràs


 Sovint s’oblida que la meitat dels càncers apareixen a partir dels 65 anys, i prop del 30% en persones més grans de 75 anys. Els tumors més rellevants en aquests grups d’edat són el càncer de pròstata −els pacients diagnosticats d’aquest tumor tenen una edat mitjana de diagnòstic de 72 anys− i el càncer de colon i recte, amb una edat mitjana de diagnòstic de 70 anys. En canvi, tumors com el càncer de pulmó o de mama es distribueixen de manera més equilibrada entre els pacients més grans i els més joves de 65 anys (amb una edat mitjana de 64 anys en el moment del diagnòstic). Per tant, no és pas cert que el càncer sigui una malaltia que afecti majoritàriament persones de menys de 65 anys, i aquesta dada ens obliga a preguntar-nos què podem fer per prevenir el càncer en persones de més de 65 anys o entre les que superen els 75 anys.


 Probablement, primer val la pena contestar una pregunta prèvia: podem fer alguna cosa per prevenir el càncer a aquestes edats? I la resposta que hem de donar és que sí, que sempre i en qualsevol edat les probabilitats de desenvolupar un càncer es redueixen si seguim una sèrie de consells senzills per a la nostra vida quotidiana. A més, com fàcilment es pot deduir, molts d’aquests consells es poden aplicar a altres malalties cròniques, com ara les malalties respiratòries o les cardiovasculars.


 Deixar de fumar ha de ser, per força, el primer consell. Tot i córrer el risc d’avorrir de tant repetir-ho, el tabac és el principal factor de risc per al càncer, i ho és a qualsevol edat. Als beneficis que deixar de fumar té per a la salut global de qualsevol persona de qualsevol edat, cal afegir que prevenim els càncers de pulmó, bufeta urinària, cavitat oral, laringe, pàncreas i ronyó, entre els més importants. De fet, un de cada tres càncers en el cas dels homes està associat al risc de fumar. Tanmateix, s’ha de dir que el procés de carcinogènesi és d’anys i, per tant, com abans es deixi l’hàbit en la vida d’una persona, millor serà per prevenir el risc de càncer i per millorar la salut. En resum, deixi de fumar, i com abans millor¡


 Una segona recomanació és estar prim, evitar el sobrepès i l’obesitat. Això s’aconsegueix, en poques paraules, menjant de manera variada (fruites, verdures, llegums, peix, pa i cereals, pollastre, i carn vermella de tant en tant) i en poques quantitats: millor en cinc àpats repartits. Evitem menjar carn vermella gaire sovint: amb una vegada a la setmana n’hi ha prou, i reduirem el risc de càncer colorectal, i el mateix podem dir dels menjars cuinats a la brasa. Mengem cada dia fruita i verdures, i la resta de manera repartida al llarg de la setmana en quantitats petites. És molt important estar en el pes recomanat, que per tenir una idea aproximada és similar o inferior a l’alçada en centímetres (menys 100).


 La tercera recomanació és fer exercici físic moderat cada dia, com a mínim entre 30 minuts i 1 hora. I què vol dir exercici físic moderat, doncs caminar al ritme que sigui apropiat a la nostra condició física cada dia és un bon exemple, o pujar escales al pas que sigui possible per a cadascú, combinat amb alguna estona d’altres exercicis quotidians de moviment de braços o cames. En resum, fer exercici no és córrer o jugar a tenis, sinó aprofitar qualsevol moment de la nostra vida per moure’ns. L’exercici físic ajuda a prevenir tumors com els de colon o pròstata i, juntament amb la dieta, tots els tumors associats amb el sobrepès o l’obesitat, com ara el cas del càncer de mama, associat a l’obesitat postmenopàusica. En resum, fer exercici físic moderat és de les activitats més saludables que hi ha, sempre adaptades a la nostra situació física personal i a les limitacions de moviment que puguem patir per patologies òssies.


 Una altra recomanació és evitar el consum d’alcohol en quantitats elevades. Aquí el problema és definir quina és aquesta quantitat, i la manera més senzilla d’expressar-ho és en forma de copes de vi o de cervesa: no s’ha de beure més d’una copa de vi o una cervesa diàriament. Hem d’estar amatents a les quantitats! Els càncers associats al consum excessiu d’alcohol són el de fetge i, també, d’altres com el càncer de mama.


 Finalment, no oblidem evitar l’exposició excessiva al sol i les cremades solars. Amb aquest conjunt de consells, tenim els punts clau per prevenir el càncer i d’altres malalties cròniques en un envelliment saludable.


 Ens queda per respondre una altra pregunta: podem fer alguna cosa per detectar precoçment el càncer?


 La detecció precoç del càncer de mama es fa amb mamografia, cada 2 anys, i la del càncer de colon i recte mitjançant la detecció de sang oculta a la femta, també cada 2 anys. S’ha de procedir així fins als 70 anys, d’acord amb les recomanacions del Departament de Salut i dels diferents organismes europeus. Tanmateix, pot ser allargada fins als 75 anys sense problemes. A partir d’aquesta edat, es recomanable vigilar els símptomes de càncer que esmentarem tot seguit i consultar un metge en cas de dubte.


 Quins són els símptomes inicials de risc de patir un càncer? Podem referir-ne els més freqüents:


 - Canvi en la freqüència de la tos mantingut durant tres setmanes, o treure sang amb l’esput.


- Berruga o piga que creix de grandària, fa mal o sagna.


- Canvi mantingut en el temps de ritme de deposicions o que hi hagi sang.


- Bony al pit o sang al mugró, o dolor en tocar alguna part del pit.


- Pèrdues de sang vaginal.


- Pèrdues de pes inexplicades.


 Finalment, només ens queda comentar la detecció precoç del càncer de pròstata. Hi ha una prova de laboratori, la detecció de l’antigen prostàtic específic, que pot ser útil per detectar precoçment el càncer de pròstata quan hi ha cap símptoma que fa sospitar, com ara canvis en la freqüència de les ganes d’orinar, haver-se d’aixecar per la nit amb més freqüència o altres molèsties. Actualment, atesa la facilitat de fer aquesta anàlisi, molta gent gran se’l fa, i convé recordar-ne el resultat, perquè els canvis són un factor rellevant perquè el metge demani més exploracions.


 En conclusió, qualsevol edat és bona per fer prevenció del càncer, sigui per continuar-la o per començar, ja que el càncer es una malaltia tan freqüent en una edat jova com durant l’envelliment. Prevenir el càncer comporta adoptar les mateixes mesures que serveixen també per detectar altres malalties cròniques, tot i que no hi ha garantia que es pugui evitar, perquè de càncers n’hi ha de molts tipus i no tots sabem encara com prevenir-los. Sí que podem, però, reduir el risc i, en alguns casos de tumors molt freqüents, com en el cas del càncer de mama o de colon, podem detectar-los precoçment abans que donin símptomes. I per acabar, en cas de símptomes no ho dubti: consulti el seu metge.