Català Castellano


Libro Información y Consejos para la prevención de la DependenciaEl fenomen de l’envelliment de la nostra societat és un dels fets més rellevants del començament d’aquest segle. Sempre hi ha hagut persones que han arribat a grans o a molt grans, malgrat això, és la primera vegada que ens trobem col·lectivament amb un nombre tan important de persones grans. L’augment de l’esperança de vida, la millora de les condicions socioeconòmiques i del sistema sanitari fan que hi hagi un augment de l’esperança de vida, que en aquests moments arriba als 80 anys. D'una banda, cada vegada hi ha més persones majors de 65 anys i, a més, el nombre de persones que passen dels 80 anys és el doble del que era fa vint anys. És a dir, ens trobem amb un «fenomen d’envelliment de l’envelliment».


També cal afegir que una persona pot arribar a una edat avançada amb bona salut i, de fet, això és així en bona part dels casos. Cal també considerar que és possible prevenir la dependència promovent hàbits de vida saludables i vivint en un entorn favorable. Amb la finalitat de difondre informació general sobre la Dependència, incloent recomanacions per a la seva prevenció i donant informació sobre la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, Fundació Agrupació Mútua, amb la col·laboració de l’Institut de l’Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha elaborat aquest llibre adreçat a les persones grans.


Descarregar el llibre