Català Castellano

La depressió és una malaltia, no pas un estat anímic o una actitud enfront de la vida. Implica, sens dubte, el grau més alt de patiment que un ésser humà pot experimentar, fins al punt que sovint indueix a preferir la mort a la vida. En efecte, prop del vuitanta per cent de les morts per suïcidi es produeixen en persones que pateixen una malaltia depressiva. No podem menystenir la gravetat del problema, atès que el suïcidi és la primera causa de mort externa a tot Europa, per damunt dels accidents de trànsit.
La seqüència d’aquest text consisteix, en primer lloc, a descriure els estats d’ànim tant des d’una perspectiva adaptativa com des d’una altra d’evolutiva, per tal de, posteriorment, abordar de ple la depressió: concepte, particularitats en l’edat avançada i les possibles estratègies farmacològiques, no farmacològiques i preventives disponibles per tractar-la adequadament.


Descarregar document