Català Castellano
L’adaptabilitat implica que, des dels processos de fabricació o construcció, es consideri la possibilitat de requerir futures adaptacions i que aquestes es puguin fer amb esforç i cost reduïts.


 En les adaptacions per a la llar cal combinar el suport a les persones dependents per facilitar-los la vida amb el suport a les persones que hi conviuen. La situació ideal és partir d’habitatges accessibles i adaptables, ben dissenyats per a totes les edats i circumstàncies, i que es puguin anar acomodant a les necessitats canviants que van sorgint.


 La principal adaptació que es fa és adequar la cambra de bany per facilitar la higiene de la persona. Consisteix en l’eliminació de la banyera i la instal·lació d’un plat de dutxa amb mampara geriàtrica. A més, s’acostumen a instal·lar passamans en passadissos i escales, i agafadors als lavabos, i s’amplien les portes per permetre el desplaçament en cadira de rodes.


 Entre els subministraments més freqüents hi ha els llits articulats i les cuines elèctriques per substituir les de gas.


 Ajuts tècnics


 La tecnologia específica per millorar la qualitat de vida de les persones amb limitacions es denomina tecnologia de la rehabilitació, i el seu producte, ajuts tècnics.


 Un ajut tècnic és qualsevol producte, instrument, servei o sistema tècnic utilitzat per persones amb discapacitat, fabricat especialment o disponible en el mercat, per prevenir, compensar, mitigar o neutralitzar la dependència, discapacitat o minusvalidesa.


 En el mercat hi ha una gran diversitat de productes per donar resposta específica a persones amb limitacions sensorials, motores, cognitives o d’orientació. Són productes tan diversos com ara cadires de rodes, grues, adaptacions per al bany, comunicadors, coberts adaptats, pastilles, mobiliari geriàtric, etc.


 La Norma Tècnica UNE-EN ISO 9999 classifica els ajuts tècnics en:  • Ajuts per a la teràpia i l’entrenament

  • Ortesis i pròtesis

  • Ajuts per a la cura i la protecció personal

  • Ajuts per a la mobilitat personal

  • Ajuts per a les activitats domèstiques

  • Mobiliari i adaptacions per als habitatges i altres immobles

  • Ajuts per a la comunicació, la informació i la senyalització

  • Ajuts per al maneig de béns i productes

  •  Ajuts i equips per millorar l’ambient, les maquinàries i eines

  • Ajuts per a l’oci i el lleure


 En els enllaços següents podreu trobar diferents exemples d’adaptacions de l’habitatge i d’ajuts tècnics:


http://www.cvi-bcn.org/


http://www.gracare.com/