• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH

Política de privacitat

Responsable del Tractament

Fundació Agrupació amb C.I.F. G60427903 i domicili a Barcelona, al carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 652, inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 734 i la Fundació Salut i Envelliment UAB i domicili a Barcelona, al carrer Sant Antoni M. Claret, 171, 4º planta, i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1905, informen que les dades de caràcter personal que vostè com a usuari proporcioni o que en el futur pugui proporcionar, a través d’ https://envellimentsaludable.com (d’ara endavant, la «Pàgina Web»), seran tractades de conformitat amb el previst en aquesta política.

Finalitat del Tractament

Les finalitats de la recollida de les dades són:

  1. La tramitació, seguiment i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació que remeti a la Fundació Agrupació o a la Fundació Salut i Envelliment.
  2. Atenció i tramitació de les consultes que remeti a través de la Pàgina Web.
  3. Remissió d’informació sobre activitats de les dues Fundacions que puguin ser del seu interès, quan vostè ho hagi sol·licitat expressament.
  4. Identificar-lo i gestionar el seu accés a la Pàgina Web.
  5. Utilitzar les seves dades per elaborar estadístiques i analitzar com podem millorar els serveis de la Pàgina Web.
  6. Per permetre-li interactuar amb la Pàgina Web de la manera més ràpida i fàcil possible.

Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades personals que ens proporcioni com a usuari de la Pàgina Web és l’interès legítim i el consentiment.

Conservació de dades

Les dades proporcionades seran conservades pel temps que calgui, als efectes de garantir el compliment de les obligacions legals que li corresponen a les dues Fundacions.

Dades de tercers

En cas que en qualsevol moment vostè faciliti a les dues Fundacions dades de caràcter personal de terceres persones amb les quals mantingui alguna relació, vostè garanteix que està facultat legítimament per facilitar les referides dades i que ha procedit a informar i obtenir el consentiment d’aquests tercers per a la comunicació de les seves dades, responent en cas que no sigui així. No obstant això, vostè ha de posar tots els seus esforços a actuar degudament en relació amb el tractament d’aquests tercers.

Mesures de seguretat

La Fundació Agrupació i la Fundació Salut i Envelliment, l’informen que tenen implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

Drets

Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, actualització, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament, així com revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, mitjançant correu electrònic dirigit a o , també per escrit dirigit a la Fundació Agrupació, juntament amb un document oficial que l’identifiqui, per correu postal al carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 652, 08010 Barcelona, o bé a la Fundació Salut i Envelliment UAB al carrer Sant Antoni M. Claret, 171, 4º planta, 08041 Barcelona.