• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
XAVIER VALL GINFERRER

XAVIER VALL GINFERRER

-Quan era petit què deia que volia ser quan fos gran? Té referents familiars que hagin sigut metges?
Volia ser aviador. Seia en una cadira amb el respatller rodó de cara i allò era el volant de l’avió que em portava on la meva imaginació volia. Hi passava moltes estones. Devia quedar gravat en algun gen, perquè el meu fill és aviador (comandant d’Iberia).
Tenia un parent llunyà del que havia sentit a parlar molt a casa meva: el Dr. Josep Moll Ginferrer, (1878-1937), president del Sindicat de Metges de Catalunya, líder capaç de bastir l’edifici del Casal del Metge amb el suport unànime dels metges catalans. Però no va ser per ell que vaig decidir ser metge.
-Per què va estudiar medicina i què el va fer decidir-se per la pediatria?
Durant el batxillerat, la medicina va ser el que més em va atreure, principalment perquè permetia procurar millorar el dia a dia de la salut de la gent, ja que havia comprovat que era el més important de la vida. Si no hi havia salut, tota la resta s’ensorrava.
A mitja carrera, vaig entrar d’intern al Servei d'Obstetrícia i Ginecologia del professor Usandizaga, al Clínic, però al cap de poc temps vaig veure que allò no era per mi. L'estrès dels parts (anys seixanta) era massa fort i no era la medicina que jo volia fer. Va ser aleshores que vaig optar per dedicar-me a la pediatria. Per aquella època, la mortalitat infantil era molt alta i vaig decidir que miraria, des del principi, és a dir, des del primer moment que el nen començava a estar malalt, si podia fer alguna cosa per evitar-ho.
-Un pediatre ha de tenir coneixements de psicologia per tractar millor els infants i les seves famílies?
Sense cap dubte. El meu lema sempre ha sigut: “posa’t en la pell d’aquests pares. Què esperen de tu?” I em vaig plantejar sempre: si jo fos ells, com voldria que em tractessin i tractessin el meu fill o filla. Pares i mares han de sortir de la consulta amb el convenciment que l’angoixa que tenien en entrar-hi jo l’he fet meva i que, en endavant, també serà la meva angoixa i, el que és més important, serà la meva responsabilitat solucionar-la. Han de sortir de la consulta, en certa manera, alliberats i esperançats.
-Des de l’inici de l’exercici de la seva professió a l’actualitat, quines són les grans diferències que ha viscut?
Quan vaig començar a exercir com a pediatre (1968), l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa era un centre de tuberculosos i la medicina hospitalària se centrava en la Clínica de Sant Josep. Jo pràcticament vivia allà. Hi menjava, hi dormia, hi passava les 24 hores del dia. Setmana sí, setmana no. Si hi havia alguna cosa que no veia clara, trucava a “l’especialista” responsable (un pediatre local experimentat) i entre els dos procuràvem solucionar-ho. Hi vèiem de tot: meningitis, tuberculosis, comes diabètics i encefalitis... Hi havia molts xarampions, galteres, pulmonies, etc. De tot. En general, la gent acceptava les malalties amb més resignació. Ja he dit que la mortalitat infantil era elevada.
Per sort, de mica en mica, això va anar canviant, però, com explicaré més endavant, també vaig constatar el canvi dels pares pel que fa a la relació amb el metge i els fills. Als anys seixanta del segle passat, el nen o nena era això, el nen o la nena. Avui són el rei de la casa i la família gira al seu voltant. Una cosa és l’estimació i l’altra cosa és donar als més petits unes prerrogatives que no haurien d’assumir.

-Hi ha un debat obert sobre la vacunació dels nens i les nenes, tot i que sabem que gràcies a elles s’han reduït o eradicat moltes malalties que podien desencadenar en mort. Com s’explica que hi hagi famílies que qüestionen la vacunació? Poden posar en perill la resta de la comunitat?
Jo he viscut casos de criatures que han mort per encefalitis provocada pel xarampió; casos de poliomielitis, amb infants que quedaven paralítics, i d’altres que gràcies al “pneumo” (una mena de pulmó artificial que els feia respirar) podien continuar amb vida. He vist com criatures morien ofegades pel “garrotillo” (membrana que obstruïa la tràquea a causa de la diftèria); d’altres morien en menys de 24 hores per meningitis fulminants per pneumococs sense que hi poguéssim fer res. Fins que van arribar les vacunes. Van ser la salvació de milers de criatures.
Quan algú em diu que no creu en les vacunes, penso que bàsicament és un problema d’ignorància. Les idees pseudoreligioses són l’excusa. Quan hi havia epidèmies a l’Edat Mitjana, la gent donava les culpes als jueus. Ignorància. Els qui reneguen de les vacunes ho fan perquè creuen que ells són dipositaris d’una veritat superior que la resta dels mortals desconeixem. Però si rasquem una mica, veurem que la seva veritat no té cap base científica i és només un dogma de fe.
Si la major part de la població porta les vacunes, el perill és més per els qui no les porten, ja que la resta estan protegits. L’autèntic perill seria si el percentatge dels no vacunats augmentés significativament, cosa que les autoritats sanitàries haurien de vigilar. Les autoritats sanitàries també haurien de promoure l’educació de la gent en aquesta matèria.
-El professional sanitari que es dedica a l’atenció directa a pacients, a més de la seva continua formació i preparació, ha de tenir també una formació humanista? Són importants les competències i habilitats en la gestió de les persones: empatia, comunicació, mediació, etc.?
Si. Ja he dit abans que és tan important dir el que s’ha de dir com la manera de dir-ho. La bona comunicació, l'empatia, l’explicació, saber escoltar, etc. és molt important. Les persones van al metge perquè tenen un problema i no saben com resoldre’l. El metge s’ha de fer dipositari d’aquest problema i alleugerir la gent. El professional que davant els pacients mostra dubtes o inseguretats genera més angoixa. Això no vol dir que s'hagi de mentir. No s’ha de mentir mai. S’ha d’actuar amb esperit positiu, buscant solucions fins al final.
-Creu que la Universitat prepara els futurs metges per desenvolupar les competències que abans comentàvem?
No crec estar capacitat per jutjar-ho, encara que, amb totes les reserves, crec que no. Abans ens preparaven per fer front a les malalties des d’un punt de vista global, no tan especialitzat. Avui dia es regeixen per protocols. En part, en tenen la culpa els ordinadors. Quan jo estudiava, el exàmens eren orals. Me’n recordo que en un d’ells em van preguntar “la hepatitis” i jo vaig començar a enumerar els símptomes. Aleshores, el catedràtic em va aturar i em va dir: “No. No. ¡Explíquemela!”. I vaig haver d’”explicar-la”, com qui explica un compte: què fa normalment el fetge, per què s’espatlla, què ho causa i, és clar, de tot això es derivaven les conseqüències, és a dir, els símptomes.
En les pràctiques hospitalàries, xerràvem amb els malalts i hi teníem un contacte intens. En certa manera, “vivíem” la seva malaltia.
-Abans, el metge, especialment als pobles, era una figura respectada, com la del mestre, el capellà i l’alcalde. Eren les “forces vives”. Actualment aquest prestigi és diferent. Què ha influït en el canvi? Internet, les xarxes socials, el nivell formatiu de la població? Ara tothom es veu capacitat per opinar de tot i es pensa que ho sap tot. Tenir més informació no vol dir que siguem especialistes en tot. Com ho veu?
Fa uns quants anys, un dia, xerrant amb un ginecòleg amic meu, em va dir: prepara’t que estem entrant en l’època dels pares i mares “setciències” i “consentidors” (paraules textuals).
Això de “setciències” ve perquè, gràcies a Internet, als grups socials, WhatsApp, xerrades, etc., tothom sap de pediatria i, sobretot, tothom sap com educar els fills. Quan una certa manera de ser o d’actuar, encara que sigui falsa, la comparteix molta gent, virtualment es converteix en una veritat. Aleshores, tothom arriba a la consulta amb unes idees preconcebudes i amb uns prejudicis que, a vegades són molt difícils de trencar. No hi ha res pitjor que les informacions a mitges.
D’altra banda, el metge o metgessa ja no és qui tractava totes les malalties a tota la família, des dels petits als grans. No és aquella figura que coneixia la història de la família, qui patia i es preocupava per ells; qui formava part del nucli familiar. Avui el metge o metgessa és la persona que han trobat al CAP (i potser demà n’hi haurà una altra persona), que no sap res de la família i que quan hi ha alguna cosa que surt de la normalitat, t’envia a l’especialista que es dedica a la seva especialitat i prou. Potser (segur) la tècnica ha millorat, però no el caliu humà, i hem de pensar que sobretot som persones. El dia que el metge o metgessa va deixar de formar part de la família va perdre l’estatus de força viva.
El metge o metgessa s’ha convertit en un tècnic més, com qui es dedica a la mecànica o a la informàtica, però ha perdut aquell encant que feia que fos una figura important.
I això de pares i mares “consentidors” ho explicaré tot seguit.

-Vivim en una societat cada vegada més individualista, en què prima el bé individual per damunt del col·lectiu. Estem educant els nostres fills com a petits “emperadors”, els sobreprotegim?
Molts dels problemes actuals venen de com vàrem preparar els qui ara són pares i mares, i molta culpa és nostra. Entenent per nostra la dels qui ara som avis i àvies, amb nets i netes ja grandets.
Educar no vol dir ensenyar els rius o les muntanyes d’un país, ni aprendre a sumar o dividir, ni història, ni ciències. Educar vol dir preparar per al dia de demà. Vol dir donar a l’infant les eines perquè sàpiga fer front amb èxit a la nova vida que té per endavant. I com es fa això? Doncs hi ha una paraula màgica: responsabilitat. S’ha d’ensenyar responsabilitat. I com es fa això? Doncs ensenyant a decidir i ensenyant a acceptar les conseqüències de les decisions. Ensenyar a decidir de cap manera vol dir que es pot decidir tot, sinó només allò del que un té coneixement de causa. Si un nen o nena no té aquest coneixement, no pot decidir i només ho ha de fer qui realment en té. Si deixem fer, li estem gravant en un nivell molt profund que pot fer el que vulgui en coses que no coneix, i, per tant, no sap què fa i, com que no ho sap, tampoc podem fer-li acceptar les conseqüències de la seva decisió. L’estem preparant molt malament per al dia de demà. Es creu que pot fer el que li sembli i s’ha convertit en el rei o reina de la casa, en l’emperador. I el dia que no pot aconseguir el seu propòsit es torna violent i inadaptat.
Educar és també fer-li acceptar les conseqüències de les seves decisions.
Posaré un exemple: és l’hora de sopar i tenim el menjar a punt, però al nen o nena de tres anys no li agrada el que hi ha per sopar i no vol menjar. Ve la iaia i diu: “què vols que et faci?” I ell o ella tria: “vull patates fregides amb ketchup”, i la iaia les hi prepara.
Analitzem-ho: als tres anys, les criatures saben la gana que tenen i si els agrada o no. És a dir, poden i han de triar la quantitat que volen, però no tenen prou coneixement per triar el menú. Si amb el primer sopar que se li ofereix, decideix no menjar, està en el seu dret i no ens hem d’enfadar si no vol fer-ho, però s’ha d’atenir a les conseqüències, i pot ser que passi gana. Això és el que es trobarà el dia de demà a la vida, i no només en el cas del menjar, sinó amb moltes altres coses. I n’aprendrà.
També pot ser que s’accepti la seva primera decisió i no sopi. Però la iaia pateix i, d’amagat, li portarà un entrepà de pernil perquè no passi gana. En aquest cas, el nen o nena haurà decidit, però no n’haurà assumit les conseqüències. Això tampoc s’ho trobarà a la vida real.
Educar és un transvasament petit però constant de situacions: “Fins aquí no tenia coneixement sobre allò i nosaltres decidíem. I a partir d’ara ja coneix i decidirà i s’haurà d’atenir a les conseqüències”.
Hem de seguir el calendari de maduració dels infants. Cada edat té les seves responsabilitats. Com es diu en castellà: “No por mucho madrugar amanece más temprano”.
Ara sabem que “els infants no neixen, els infants es fan”.
Sabem que les conseqüències d’haver madurat malament són tres:
La primera és quan el nen o nena (de petit o de gran) ha de decidir pel seu compte i ha d'enfrontar-se al món tot sol. Aleshores veu que, simplement, no està preparat; no en sap perquè sempre ha tingut algú al darrere, ja sigui cobrint-li les decisions o evitant-li les conseqüències. Però ara està sol i això li genera una inseguretat permanent, amb tot el que comporta. Si jo ara hagués de fer una operació quirúrgica, per a la qual no estic preparat, aquesta situació em causaria una gran inseguretat.
La segona conseqüència és que la falta de preparació provoca un desfasament entre la vida que l’individu voldria portar i la que es veu obligat a viure, exactament com passa amb un salt d’aigua: com més alt és, més energia genera. Aquesta energia “carrega les piles” i busca totes les vàlvules d’escapament possibles, principalment tot allò que tracta la “medicina psicosomàtica”, i que passa per tots els comportaments violents i explosius.
I la tercera conseqüència és que es busca qui ho arregli i ho solucioni, per recuperar la seguretat perduda. Quan s’és petit, es busquen “les iaies” o el personal més assequible i es fa el show perquè hi caiguin i ho arreglin. Aquest show pot anar des de fer gràcies fins a expressar la màxima violència, amb tot el carrusel de plors i marranades. Depèn de quina cosa funcioni millor. I compte que, posem per cas, si es fa una gran rebequeria i amb això s’obté el que es volia, quedarà gravat que el comportament violent funciona, i a partir d’aquell moment es farà servir sempre que es vulgui aconseguir alguna cosa.
Quan ja no hi ha iaies i s’han d’enfrontar, en solitari, al món, també busquen qui ho arregli, ja sigui la família, la societat o l’Estat. El denominador comú és que “ells mai tenen la culpa…”. Molts cauen en el món de les drogues, ja que sota els seus efectes se senten els reis del mambo, però un cop han passat, tornen a les misèries d’abans, i l'única sortida és tornar-s’hi a capbussar. També hi ha tots els trastorns alimentaris, que no són altra cosa que una protesta contra el món, contra tot. Finalment, la fugida més desesperada, l’última, és el suïcidi.
No vull dir que tot el que he exposat abans sigui només per problemes de maduració, però, evidentment, encara que altres factors poden incidir-hi, una bona preparació durant la infància evita un percentatge molt important d’aquests problemes.

Això només és una petita introducció a la importància que té la maduració dels infants. I aquest va ser un dels meus principals motius que em van fer decidir a practicar la pediatria en primera línia: procurar “preparar pares”. Al principi, quan vaig començar, el més important per mi era “salvar vides”. Després, amb els anys, això va anar canviant i (almenys al meu nivell), la vida la tenien quasi assegurada i el que havia de procurar era per com arribarien a grans: persones adultes, responsables i madures o éssers immadurs, plens de problemes, inadaptats i, sobretot, infeliços?
Això estava a les nostres mans.

-Molts dels professionals de la salut acaben marxant a treballar fora del nostre país. Podem tenir problemes en el futur per manca de metges? Quins dèficits hi ha, a banda de la retribució econòmica?
Molts dels que jo conec han marxat perquè aquí no han trobat les oportunitats de formació que buscaven. La majoria han anat a hospitals on, a part de la feina, els han ofert unes possibilitats d’aprendre al costat dels millors especialistes. Més que un problema econòmic, és un problema de formació. Estats Units destina el 2,18 % del seu PIB a investigació. Alemanya, el 3,12 %; Suècia, el 3,32 %, i Espanya, l’1,24 %.
La manca d’especialistes jo ja l'havia patit quan estava al càrrec del servei de pediatria de la Clínica de Sant Josep (de 1994, fins al 2010) i cada dia és més palpable.
-Un metge es jubila? M’explico: segurament fa un pas enrere, no està a la primera línia, però continua la seva necessitat de conèixer, de llegir, d’estar vinculat a l’àmbit de la salut. És el seu cas? Quin és el seu dia a dia?
Em sembla que he escrit al principi que, bàsicament, vaig decidir ser metge per millorar la salut de la gent i, concretament, dels infants, principalment per fer-los més feliços. La gent, quan està malalta, no és feliç. La medicina era, per mi, el vehicle per aconseguir-ho. No era un fi sinó un mitjà. Al jubilar-me i deixar el contacte amb el món dels malalts, la pura tècnica del coneixement, sense poder posar-la en pràctica, em va fer perdre el motor principal de la que havia sigut la meva vida durant 51 anys, i vaig decidir que aprofitaria el temps que em quedés de vida activa per fer coses que no havia pogut fer abans i que sempre m'havien agradat. La primera és escriure, i ho faig: assaigs, novel·les (una d’elles publicada), ciència-ficció. La meva segona afició és la física. Se’m passen les hores estudiant la relativitat, la termodinàmica, les partícules elementals, física quàntica, etc. I la tercera és la història: sobretot m’apassiona la del nostre país. Total, que em falten hores.
-Podria acabar la frase, fer- se gran és....

Deixar enrere moltes responsabilitats…

PERSONAJE DESTACADO. Dr. XAVIER VALL GINFERRER

-Cuando era pequeño ¿que decía que quería ser cuando fuera mayor? ¿Tiene referentes familiares que hayan sido médicos?
Yo quería ser aviador. Me sentaba en una silla con el respaldo redondo de cara, que era el volante del avión que me llevaba donde mi imaginación quería. Me pasaba así muchos ratos. Debía de quedar grabado en algún gen, porque mi hijo es aviador (comandante de Iberia).
Tenía un pariente lejano del que había oído hablar mucho en mi casa: el Dr. Josep Moll Ginferrer (1878-1937), presidente del Sindicato de Médicos de Cataluña, líder capaz de construir el edificio del Casal del Médico con el apoyo unánime de los médicos catalanes. Pero no fue por él por lo que decidí ser médico.
-¿Por qué estudió medicina y qué hizo que se dedicara a la pediatría?
Durante el bachillerato, la medicina fue lo que más me atrajo, principalmente porque permitía procurar mejorar el día a día de la salud de la gente, ya que había comprobado que era lo más importante de la vida. Sin salud, todo lo demás se derrumbaba.
A media carrera, entré de interno en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del profesor Usandizaga, en el Clínico, pero al poco tiempo vi que aquello no era para mí. El estrés de los partos (años sesenta) era demasiado fuerte y no era la medicina que yo quería practicar. Fue entonces cuando opté por dedicarme a la pediatría. En aquella época, la mortalidad infantil era muy alta y decidí que intentaría ver desde el principio, es decir, desde el primer momento en que el niño empezaba a estar enfermo, si podía hacer algo por evitarlo.
-¿Un pediatra debe tener conocimientos de psicología para tratar mejor a los niños y sus familias?
Sin lugar a dudas. Mi lema siempre ha sido: “ponte en la piel de estos padres. ¿Qué esperan de ti?” Y me planteé siempre: si yo fuera ellos, como quisiera que me trataran y trataran mi hijo o hija. Padres y madres tienen que salir de la consulta con el convencimiento de que la angustia que tenían al entrar yo la he hecho mía y que, en adelante, también será mi angustia y, lo que es más importante, será mi responsabilidad solucionarla. Tienen que salir de la consulta, en cierto modo, liberados y esperanzados.
-Desde el inicio del ejercicio de su profesión hasta la actualidad, ¿cuáles son las grandes diferencias que ha vivido?
Cuando empecé a ejercer como pediatra (1968), el Hospital de San Juan de Dios de Manresa era un centro de tuberculosos y la medicina hospitalaria se centraba en la Clínica de San José. Yo prácticamente vivía allí. Allí comía, dormía y me pasaba las 24 horas del día. Semana sí, semana no. Si había algo que no veía claro, llamaba al “especialista” responsable (un pediatra local experimentado) y entre los dos procurábamos solucionarlo. Veíamos de todo: meningitis, tuberculosis, comas diabéticos y encefalitis. Había muchos sarampiones, paperas, pulmonías, etc. De todo. En general, la gente aceptaba las enfermedades con más resignación. Ya he dicho que la mortalidad infantil era elevada.
Por suerte, poco a poco, esto fue cambiando, pero, como explicaré más adelante, también constaté el cambio de los padres en cuanto a la relación con el médico y los hijos. En los años sesenta del siglo pasado, el niño o niña era eso, el niño o la niña. Hoy son el rey de la casa y la familia gira a su alrededor. Una cosa es la estimación y la otra cosa es dar a los más pequeños unas prerrogativas que no deberían asumir.

-Hay un debate abierto sobre la vacunación de los niños y las niñas, aunque sabemos que gracias a ellas se han reducido o erradicado muchas enfermedades que podían desencadenar la muerte. ¿Cómo se explica que haya familias que cuestionan la vacunación? ¿Pueden poner en peligro al resto de la comunidad?
Yo he vivido casos de criaturas que han muerto por encefalitis provocada por el sarampión; casos de poliomielitis, con niños que han quedado paralíticos, y otros que gracias al “neumo” (una especie de pulmón artificial que les permitía respirar) podían continuar con vida. He visto como criaturas morían ahogadas por el “garrotillo” (membrana que obstruía la tráquea debido a la difteria); otras morían en menos de 24 horas por meningitis fulminantes por neumococos sin que pudiéramos hacer nada. Hasta que llegaron las vacunas. Fueron la salvación de miles de criaturas.
Cuando alguien me dice que no cree en las vacunas, pienso que básicamente es un problema de ignorancia. Las ideas pseudoreligiosas son la excusa. Cuando había epidemias en la Edad Media, la gente culpaba a los judíos. Ignorancia. Quienes reniegan de las vacunas lo hacen porque creen que ellos son depositarios de una verdad superior que el resto de los mortales desconocemos. Pero si rascamos un poco, veremos que su verdad no tiene ninguna base científica y es solo un dogma de fe.
Si la mayor parte de la población está vacunada, el peligro es más para los que no lo están, ya que el resto están protegidos. El auténtico peligro sería si el porcentaje de los no vacunados aumentara significativamente, cosa que las autoridades sanitarias deberían vigilar. Las autoridades sanitarias también deberían promover la educación de la gente en esta materia.
-El profesional sanitario que se dedica a la atención directa a pacientes, además de su continua formación y preparación, ¿debe tener también una formación humanista? ¿Son importantes las competencias y habilidades en la gestión de las personas: empatía, comunicación, mediación, etc.?
Sí. Ya he dicho antes que es tan importante decir lo que hay que decir como la manera de decirlo. La buena comunicación, la empatía, la explicación, saber escuchar, etc. es muy importante. Las personas van al médico porque tienen un problema y no saben cómo resolverlo. El médico debe hacerse depositario de este problema y liberar del peso a la gente. El profesional que ante los pacientes muestra dudas o inseguridades genera más angustia. Esto no quiere decir que se tenga que mentir. No se debe mentir nunca. Hay que actuar con espíritu positivo, buscando soluciones hasta el final.
-¿Cree que la Universidad prepara los futuros médicos para desarrollar las competencias que antes comentábamos?
No creo estar capacitado para juzgarlo, aunque, con todas las reservas, creo que no. Antes nos preparaban para hacer frente a las enfermedades desde un punto de vista global, no tan especializado. Hoy día se rigen por protocolos. En parte, tienen la culpa los ordenadores. Cuando yo estudiaba, el exámenes eran orales. Recuerdo que en uno de ellos me preguntaron “la hepatitis” y yo empecé a enumerar los síntomas. Entonces, el catedrático me frenó y me dijo: “No. No. ¡Explíquemela!”. Y tuve que “explicársela” como quien explica un cuento: qué hace normalmente el hígado, por qué se estropea, qué lo causa y, por supuesto, de todo esto se derivaban las consecuencias, es decir, los síntomas.
En las prácticas hospitalarias, charlábamos con los enfermos y teníamos un contacto intenso. En cierto modo, “vivíamos” su enfermedad.

-Antes, el médico, especialmente en los pueblos, era una figura respetada, como la del maestro, el cura y el alcalde. Eran las “fuerzas vivas”. Actualmente este prestigio es diferente. ¿Qué ha influido en el cambio? ¿Internet, las redes sociales, el nivel formativo de la población? Ahora todo el mundo se ve capacitado para opinar de todo y cree que lo sabe todo. Tener más información no significa que seamos especialistas en todo. ¿Cómo lo ve?
Hace varios años, un día, charlando con un ginecólogo amigo mío, me dijo: prepárate que estamos entrando en la época de los padres y madres “sabidillos” y “consentidores” (palabras textuales).
Lo de “sabidillos” viene de que, gracias a Internet, los grupos sociales, WhatsApp, charlas, etc., todo el mundo sabe de pediatría y, sobre todo, todo el mundo sabe cómo educar a los hijos. Cuando una cierta manera de ser o de actuar, aunque sea falsa, la comparte mucha gente, virtualmente se convierte en una verdad. Entonces, todo el mundo llega a la consulta con unas ideas preconcebidas y con unos prejuicios que, a veces, son muy difíciles de romper. No hay nada peor que las informaciones a medias.
Por otra parte, el médico o médica ya no es quien trataba todas las enfermedades a toda la familia, desde los más pequeños a los mayores. No es aquella figura que conocía la historia de la familia, quien sufría y se preocupaba por ellos; quien formaba parte del núcleo familiar. Hoy es la persona que han encontrado en el CAP (y quizás mañana habrá otra persona), que no sabe nada de la familia y que cuando hay algo que se sale de la normalidad, te envía a l’especialista, que se dedica a su especialidad y punto. Quizás (seguro) la técnica ha mejorado, pero no el calor humano, y debemos pensar que todo somos personas. El día en que el médico o médica dejó de formar parte de la familia, perdió el estatus de “fuerza viva”.
El médico o médica se ha convertido en un técnico más, como quien se dedica a la mecánica o a la informática, pero ha perdido ese encanto que lo hacía una figura importante.
Y lo de padres o madres “consentidores” lo explicaré a continuación.

-Vivimos en una sociedad cada vez más individualista, en la que prima el bien individual por encima del colectivo. Estamos educando a nuestros hijos e hijas como pequeños “emperadores”. ¿Los sobreprotegemos?
Muchos de los problemas actuales vienen de cómo preparamos a los que ahora son padres y madres, y mucha culpa es nuestra. Entendiendo por nuestra la de los que ahora somos abuelos y abuelas con nietos y nietas ya mayorcitos.
Educar no significa enseñar los ríos o las montañas de un país, ni aprender a sumar o dividir, ni historia, ni ciencias. Educar significa preparar para el día de mañana. Quiere decir dar a las criaturas las herramientas para que sepa hacer frente con éxito a la nueva vida que tiene por delante. ¿Y cómo se hace esto? Pues hay una palabra mágica: responsabilidad. Se ha de enseñar responsabilidad. ¿Y cómo se hace? Pues enseñando a decidir y enseñando a aceptar las consecuencias de las decisiones. Enseñar a decidir de ninguna manera significa que se puede decidir sobre todo, sino solo sobre aquello de lo que uno tiene conocimiento de causa. Si un niño o niña no tiene este conocimiento, no puede decidir y solo debe hacerlo quien realmente lo tiene. Si dejamos hacer, le estamos grabando en un nivel muy profundo que puede hacer lo que quiera en cosas que no conoce, y, por tanto, no sabe lo que hace y, como no lo sabe, tampoco podemos hacerle aceptar las consecuencias de su decisión. Le estamos preparando muy mal para el día de mañana. El niño o la niña se cree que puede hacer lo que le parezca y se ha convertido en el rey de la casa, en el emperador. Y el día que no puede lograr su propósito, se vuelve violento e inadaptado.
Educar es también hacerle aceptar las consecuencias de sus decisiones.
Pondré un ejemplo: es la hora de cenar y tenemos la comida a punto, pero al niño o niña de tres años no le gusta lo que hay para cenar y no quiere comer. Viene la abuela y dice: “¿qué quieres que te haga?” Y él o ella elige: “quiero patatas fritas con ketchup”, y la abuela se las prepara.
Analicemos: a los tres años, las criaturas saben el apetito que tienen y si les gusta o no. Es decir, pueden y deben elegir la cantidad que quieren, pero no tienen suficiente conocimiento para elegir el menú. Si con la primera cena que se le ofrece, decide no comer, está en su derecho y no hay que enfadarse si no quiere hacerlo, pero debe atenerse a las consecuencias, y puede que pase hambre. Esto es lo que se encontrará el día de mañana en la vida, y no solo en el caso de la comida, sino con muchas otras cosas. Y aprenderá.
También puede ser que se acepte su primera decisión y no cene. Pero la abuela sufre y, a escondidas, le llevará un bocadillo de jamón para que no pase hambre. En este caso, el niño o la niña habrá decidido, pero no habrá asumido las consecuencias. Eso tampoco lo encontrará en la vida real.
Educar es un trasvase pequeño pero constante de situaciones: “Hasta aquí no tenía conocimiento sobre aquello y nosotros decidíamos. Y a partir de ahora ya conoce y decidirá y deberá atenerse a las consecuencias”.
Debemos seguir el calendario de maduración de los niños. Cada edad tiene sus responsabilidades. Como se dice en castellano: “No por mucho madrugar amanece más temprano”.

Ahora sabemos que “los niños no nacen, los niños se hacen”.

Sabemos que las consecuencias de haber madurado mal son tres:

La primera es cuando el niño o niña (de pequeño o ya mayor) deben decidir por su cuenta y deben enfrentarse al mundo solo. Entonces ven que, simplemente, no están preparados; no saben porque siempre han tenido alguien detrás, ya sea cubriéndoles las decisiones o evitándoles las consecuencias. Pero ahora están solos y eso les genera una inseguridad permanente, con todo lo que conlleva. Si yo ahora tuviera que hacer una operación quirúrgica, para la que no estoy preparado, esta situación me causaría una gran inseguridad.

La segunda consecuencia es que la falta de preparación provoca un desfase entre la vida que el individuo quisiera llevar y la que se ve obligado a vivir, exactamente como ocurre con un salto de agua: cuanto más alto es, más energía genera. Esta energía “carga las pilas” y busca todas las válvulas de escape posibles, principalmente todo lo que trata la “medicina psicosomática”, y que pasa por todos los comportamientos violentos y explosivos.

Y la tercera consecuencia es que se busca quien lo arregle y lo solucione, para recuperar la seguridad perdida. Cuando se es pequeño, se busca a “las abuelas” o el personal más asequible y se les hace el show para que caigan y lo arreglen. Este show puede ir desde hacer sus gracias hasta expresar la máxima violencia, con todo el carrusel de llantos y pataletas. Depende de qué funcione mejor. Y cuidado porque, por ejemplo, si se monta una gran rabieta y con ello se obtiene lo que quería, quedará grabado que el comportamiento violento funciona, y a partir de ese momento se utilizará siempre que se quiera conseguir algo.
Cuando ya no hay abuelas y deben enfrentarse, en solitario, en el mundo, también buscan quien lo arregle, ya sea la familia, la sociedad o el Estado. El denominador común es que “ellos nunca tienen la culpa …”. Muchos caen en el mundo de las drogas, ya que bajo sus efectos se sienten los reyes del mambo, pero una vez han pasado, vuelven a las miserias de antes, y la única salida es volverse a sumergir en eso. También tenemos todos los trastornos alimentarios, que no son otra cosa que una protesta contra el mundo, contra todo. Finalmente, la fuga más desesperada, la última, es el suicidio.
No quiero decir que todo lo que he expuesto antes sea sólo por problemas de maduración, pero, evidentemente, aunque otros factores pueden incidir en ella, una buena preparación durante la infancia evita un porcentaje muy importante de estos problemas.

Esto solo es una pequeña introducción a la importancia que tiene la maduración de los niños. Y este fue uno de los principales motivos que me decidieron a practicar la pediatría en primera línea: procurar “preparar padres”. Al principio, cuando empecé, lo más importante para mí era “salvar vidas”. Después, con los años, esto fue cambiando y (al menos a mi nivel), la vida la tenían casi asegurada y lo que debía procurar era por cómo llegarían a mayores: personas adultas, responsables y maduras o seres inmaduros, llenos de problemas , inadaptados y, sobre todo, ¿infelices?

Eso estaba en nuestras manos.

– Muchos profesionales de la salud acaban marchando a trabajar fuera de nuestro país. ¿Podemos tener problemas en el futuro por falta de médicos y médicas? ¿Qué déficits hay, además de la retribución económica?
Muchos de los profesionales de la medicina que yo conozco se han ido porque aquí no han encontrado las oportunidades de formación que buscaban. La mayoría han ido a hospitales donde, aparte del trabajo, les han ofrecido la posibilidad de aprender junto a los mejores especialistas. Más que un problema económico, es un problema de formación. Estados Unidos destina el 2,18 % de su PIB a investigación. Alemania, el 3,12 %; Suecia, el 3,32 %, y España, el 1,24 %.
La falta de especialistas yo ya la había sufrido cuando estaba al cargo del servicio de pediatría de la Clínica de San José (de 1994, hasta el 2010) y cada día es más palpable.
-¿Un médico se jubila? Me explico: seguramente da un paso atrás, no está en primera línea, pero continúa su necesidad de conocer, de leer, de estar vinculado al ámbito de la salud. ¿Es su caso? ¿Cuál es su día a día?
Me parece que he escrito al principio que, básicamente, decidí ser médico para mejorar la salud de la gente y, concretamente, de los niños, principalmente para hacerlos más felices. La gente, cuando está enferma, no es feliz. La medicina era, para mí, el vehículo para conseguirlo. No era un fin sino un medio. Al jubilarme y dejar el contacto con el mundo de los enfermos, la pura técnica del conocimiento, sin poder ponerla en práctica, me hizo perder el motor principal de la que había sido mi vida durante 51 años, y decidí que aprovecharía el tiempo que me quedara de vida activa para hacer cosas que no había podido hacer antes y que siempre me habían gustado. La primera es escribir, y lo hago: ensayos, novelas (una de ellas publicada), ciencia ficción. Mi segunda afición es la física. Me paso horas estudiando la relatividad, la termodinámica, las partículas elementales, física cuántica, etc. Y la tercera es la historia: todo me apasiona la de nuestro país. Total, que me faltan horas.
-Podría terminar la frase, hacerse mayor es…

Dejar atrás muchas responsabilidades.