• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Maria Jesús Comellas

Maria Jesús Comellas

Professora emèrita de la UAB

Fes-nos cinc cèntims de qui ets i de la teva trajectòria.

Sóc mestra des de l’any 1962, i prèviament ja havia fet accions educatives en l’escoltisme. He fet docència en totes les etapes educatives, des d’infantil a adults, a l’escola pública, a la que ara es diu concertada i a la universitat. Vaig fundar una escola d’educació especial: L’Heura del Vallès, i vaig col·laborar en el creixement de l’escola La Roda de Terrassa, que formava part del moviment de renovació pedagògica dels anys 65-75. Des del 1976 he fet docència a la UAB en el marc de la pedagogia, la psicologia escolar i la psicopedagogia. Col·laboro amb la Diputació de Barcelona en la implementació als municipis que ho desitgin dels Espais de Debat Educatiu (EDE) en el marc dels quals es fan trobades mensuals per debatre entorn d’un tema que dura un curs aproximadament. Aquest espai aglutina famílies, professorat, salut, treball social, teixit associatiu, institucions i persones que ho desitgin. Al final de l’any es fa un document o material fruit del consens en el tema. S’ha implementant a 23 municipis. Coordino un grup de recerca (GRODE) www.gropde.org en el marc de la UAB amb persones de diferents especialitats, i portem a terme tres projectes.

Un és l’OVE (Observatori de la Violència a l’Escola): http//portal.grode.org i treballem amb escoles de diferents municipis a partir de l’anàlisi que fa el professorat de la dinàmica a l’aula per tal de promoure accions que de forma natural no es donen i que permeten millorar el coneixement i les relaciones entre l’alumnat, superant molts prejudicis i estereotips que sens dubte hi ha.

L’altre projecte és XEC3 (Xarxa Experiència Coneixement i Capital Cultural), amb l’objectiu primordial de veure el potencial de les relacions multigeneracionals, incidir en el debat i fer recerca en aquest camp.

I el tercer projecte és DEF (Debat Educatiu i Famílies) en què l’objectiu es analitzar les relacions que es donen en el marc de la comunitat, massa sovint excloents per a les famílies.

Les meves publicacions, siguin llibres, articles o participació en congressos, van en aquestes tres grans línies.

Massa psicòloga per ser pedagoga i massa pedagoga per ser psicòloga... En terra de ningú fins que descobreixes la psicopedagogia? Ens dificulten la vida les etiquetes?

Les professions que impliquen de forma prioritària el tracte amb persones sempre necessiten aquesta doble vessant, perquè aquesta globalitat és inherent a les persones. Si la psicologia és la ciència de la ment i de la conducta (humana i animal) i la pedagogia és un conjunt de sabers que s'ocupen de l’educació, és a dir, qualsevol acte o experiència que té un efecte de creixement i formatiu per a les persones, és quasi antinatural i absurda la separació. En aquest sentit, vaig creure que formar a la universitat persones com a futures professionals d’ambdós camps era també un repte i una gran oportunitat, i així s’ha demostrat fins ara. Amb aquest enfocament es poden superar barreres i classificacions dels coneixements i que cada disciplina vulgui buscar la seva cota de poder en lloc de la col·laboració i aconseguir el que és imprescindible: compartir coneixements. Amb la separació caiem en una major ignorància i s’ha caigut en el parany de creure que així el coneixement era més científic. En aquest sentit, les classificacions, per la raó que sigui, sempre empobreixen i volen fer creure que segons a quin grup pertanyis caldrà una acció específica, deixant de costat el focus fonamental que la persona, per sort, és global i que el cos, la ment, els sentiments, les relacions amb les altres persones, la imatge que projectem són factors que interactuen i s’influencien de forma molt clara. Sols una acció que proposi oportunitats i afavoreixi la implicació de la globalitat de la persona amb la confiança que demà serà millor que avui (no d’assolir una fita concreta per la qual hagi de deixar-hi la vida) permetrà poder gestionar la pròpia vida amb benestar i anar assolint major maduresa.

Et diuen que ets una persona tenaç. Què t'ha aportat ser així al llarg de la vida?

Suposo que les ganes de no desanimar-me per les dificultats i si calia obrir camins per participar en la modificació d’injustícies, canviar situacions absurdes o no perpetuar algunes pràctiques poc apropiades. La primera reacció que tenia davant de la dificultat era revisar si el que volia, demanava o proposava era realment possible, encara que no fos fàcil i que generés alguns dubtes, perquè moltes vegades era obrir camins nous (educació de criatures amb deficiències, treball amb famílies...). Si ho veia positiu, interessant, necessari i ni que fos mínimament possible, les barreres o negatives més aviat em resultaven quasi una provocació per poder mostrar el que creia, el que veia com a possible. També em generava temor i em portava a ser més curosa en allò que feia per evitar, no tant el fracàs, perquè l’experiència per a les persones amb les quals feia els projectes era sempre bona i era la seva resposta la que m’interessava més, sinó per evitar que no fos, com es diu avui dia, “poc sostenible”, és a dir, que no tingués continuïtat. També em portava a mirar d’evitar errades per massa impulsivitat, tossudesa o manca de reflexió.

Explica'ns quina és la teva dèria.

Personalment i professionalment, les relacions amb les persones amb una vessant de confiança, de proximitat, de canvi, de possibilitats, de futur. Crec que és, en definitiva, el que és l’educació, estar al costat de qui sigui i donant-nos les mans caminar i progressar conjuntament. Em molesta extraordinàriament els determinismes, les persones que poden fer profecies de futur sobre persones del seu voltant i esperar que es produeixen, per la pròpia passivitat, i a més puguin dir que “ja ho sabien”, perquè juguen amb el privilegi de preveure el que pot passar i si no es modifica res, és força possible que passi. No té sentit aquesta actitud, ja que cal buscar com modificar les circumstàncies per incidir en el present i millorar el futur obrint oportunitats en lloc de tancar-les i donar confiança i espai per a la participació a les persones implicades. Per això crec que la meva gran dèria és l’educació, i estic segura que no m’he equivocat de professió. De fet, seria greu després de 52 anys, i ja no tindria temps de practicar-ne una altra durant tant de temps.

Una gran majoria de persones esperen amb ganes la jubilació. Tu, en canvi, has decidit, i lluites, per continuar treballant vinculada a la Universitat com a professora emèrita. 

Bé, penso que, finalment, quan tens una dèria, forma part ja de la teva vida i de la manera de viure. Les relacions amb les persones és quasi una droga i poder aprendre del que diuen, contrastar el que pensen amb el que penses, revisar, confirmar, qüestionar... acaben sent accions tan naturals com respirar i formen part de la pròpia vida i, realment, no puc deixar de respirar. Anar pel carrer, per la natura, per la ciutat... no en clau professional sinó de persona que veu, mira, i pensa, de persona que està en un lloc on passen coses ho trobo extraordinari i no puc no veure-ho. Si la universitat, amb l’emeritatge, em permet continuar fent convenis amb institucions, compartir-ho i aplicar-ho a projectes amb altres professionals i persones, és encara més difícil de renunciar-hi. També, i sens dubte, em manté amb major qualitat de vida.

Què creus que t'estan aportant els anys a la teva trajectòria?

Experiència i una mica menys d’ignorància. Està clar que quan treballes, tinguis l’edat que tinguis, vols fer-ho tan bé com saps, i procures aprendre per millorar-ho. En la mesura que procures distanciar-te de plantejaments repetitius i rutinaris (que a vegades eviten cansament i donen una certa tranquil·litat), t’adones que has de canviar moltes coses, que has d’incorporar allò que s’ha plantejat en aquell congrés o trobada, que has de revisar algunes idees perquè no havies pensat el que ha dit aquella persona, que desconeixes el treball d’aquell equip, i un llarg etcètera. Aquesta experiència no la pots trobar als llibres ni a casa, i té un gran valor, molta riquesa i un immens interès. Tot el que incorpores, de mica en mica, va formant part de tu mateixa, i és aquesta experiència la que et desperta més ganes de fer, d’aprendre i de no marxar dels circuits on es dóna la vida i el coneixement. 

Ara que estàs entrant al camp de l'envelliment des de l'experiència vital i també professional, engegant diferents projectes, què et preocupa de com viuen i de com són vistes les persones grans?

El que em preocupa més és aquesta mirada de “caducitat” i incompetència que es té, de forma general (amb grans excepcions), vinculada a una imatge de persona gran molt ancorada als anys 50 del segle passat i que tampoc llavors no era real. No té explicació l’autoimatge que tenen massa persones grans i és deguda a la manca de reconeixement. Possiblement en el moment en que s’ha generalitzat més l’accés a la ciència i s’ha menystingut els sabers humanistes i d’experiència (perquè segons diuen no són “científics”), les noves generacions creuen que les persones grans tenen un coneixement “caducat” i estan fora del circuit. Curiosament, també de manera general, hi ha més dificultats per gestionar la pròpia vida en aquestes generacions joves de les que va tenir la generació sènior, i potser esperen massa ajuda i perden les possibilitats d’espavilar-se i de creure en el seu potencial.

Què hem d'aprendre les persones que treballem amb i per les persones grans? Com podem acompanyar-les amb respecte sense ser paternalistes ni massa exigents?

Jo penso que tothom ha d’aprendre de tothom. La primera idea és que estiguem fent més coses de forma conjunta per poder conèixer i descobrir que hi ha molta diversitat de persones grans, com de criatures, de joves i adults. La participació de totes les generacions per fer debat, afavorir un major coneixement, organitzar accions considerant els desitjos de tothom sols pot afavorir i millorar la comprensió mútua, evitar estereotips i atribucions i comprendre com ens hem de relacionar. Ens cal posar en comú tot el que sabem i continuar aprenent evitant les discriminacions per raons d’edat, de cultura, de sexe... ja que les dones grans en tenen per les dues raons: ser dona i gran. També cal evitar l’infantilisme i la sobreprotecció que anul·la tant les persones que poden tenir dificultats, ja que tampoc no ens porta a res, i per això caldrà vetllar amb el llenguatge i afavorir totes les oportunitats possibles per tal que cada persona descobreixi tot el potencial que té i pugui demanar ajuda si cal.

Profesora emérita de la UAB

Haznos cinco céntimos de quién eres y de tu trayectoria.

Soy maestra desde el año 1962, y previamente ya había hecho acciones educativas en el escultismo. He hecho docencia en todas las etapas educativas, desde infantil a adultos, en la escuela pública, a la que ahora se llama concertada y en la universidad. Fundé una escuela de educación especial: La Hiedra del Vallès, y colaboré en el crecimiento de la escuela La Rueda de Terrassa, que formaba parte del movimiento de renovación pedagógica de los años 65-75. Desde 1976 he hecho docencia en la UAB en el marco de la pedagogía, la psicología escolar y la psicopedagogía. Colaboro con la Diputación de Barcelona en la implementación a los municipios que lo deseen los Espacios de Debate Educativo (EDE) en el marco de los cuales se hacen encuentros mensuales para debatir en torno a un tema que dura un curso aproximadamente. Este espacio aglutina familias, profesorado, salud, trabajo social, tejido asociativo, instituciones y personas que lo deseen. Al final del año se hace un documento o material fruto del consenso en el tema. Se ha implementando en 23 municipios. Coordino un grupo de investigación (GRODE) www.gropde.org  en el marco de la UAB con personas de diferentes especialidades, y llevamos a cabo tres proyectos.

Uno es el OVE (Observatorio de la Violencia en la Escuela): http // portal.grode.org y trabajamos con escuelas de diferentes municipios a partir del análisis que hace el profesorado de la dinámica en el aula con el fin promover acciones que de forma natural no se dan y que permiten mejorar el conocimiento y las relaciones entre el alumnado, superando muchos prejuicios y estereotipos que sin duda hay.

El otro proyecto es XEC3 (Red Experiencia Conocimiento y Capital Cultural), con el objetivo primordial de ver el potencial de las relaciones multigeneracionales, incidir en el debate y la investigación en este campo.

Y el tercer proyecto es DEF (Debate Educativo y Familias) en la que el objetivo es analizar las relaciones que se dan en el marco de la comunidad, con demasiada frecuencia excluyentes para las familias.

Mis publicaciones, sean libros, artículos o participación en congresos, van en estas tres grandes líneas.

Demasiado psicóloga para ser pedagoga y demasiado pedagoga por ser psicóloga … En tierra de nadie hasta que descubres la psicopedagogía? Nos dificultan la vida los tags

Las profesiones que implican de forma prioritaria el trato con personas siempre necesitan esta doble vertiente, porque esta globalidad es inherente a las personas. Si la psicología es la ciencia de la mente y de la conducta (humana y animal) y la pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan de la educación, es decir, cualquier acto o experiencia que tiene un efecto de crecimiento y formativo para las personas, es casi antinatural y absurda la separación. En este sentido, creí que formar en la universidad como en futuras profesionales de ambos campos era también un reto y una gran oportunidad, y así se ha demostrado hasta ahora. Con este enfoque se pueden superar barreras y clasificaciones de los conocimientos y que cada disciplina quiera buscar su cota de poder en lugar de la colaboración y conseguir lo que es imprescindible: compartir conocimientos. Con la separación caemos en una mayor ignorancia y se ha caído en la trampa de creer que así el conocimiento era más científico. En este sentido, las clasificaciones, por la razón que sea, siempre empobrecen y quieren hacer creer que según a qué grupo pertenezcas habrá una acción específica, dejando de lado el foco fundamental que la persona, por suerte, es global y que el cuerpo, la mente, los sentimientos, las relaciones con los demás, la imagen que proyectamos son factores que interactúan y se influencian de forma muy clara. Sólo una acción que proponga oportunidades y favorezca la implicación de la globalidad de la persona con la confianza de que mañana será mejor que hoy (no de alcanzar una meta concreta por la que tenga que dejar la vida) permitirá poder gestionar la propia vida con bienestar y ir alcanzando mayor madurez.

Te dicen que eres una persona tenaz. ¿Qué te ha aportado ser así a lo largo de la  vida?

Supongo que las ganas de no desanimarme por las dificultades y si era necesario abrir caminos para participar en la modificación de injusticias, cambiar situaciones absurdas o no perpetuar algunas prácticas poco apropiadas. La primera reacción que tenía ante la dificultad era revisar si lo que quería, pedía o proponía era realmente posible, aunque no fuera fácil y que generara algunas dudas, porque muchas veces era abrir caminos nuevos (educación de niños con deficiencias, trabajo con familias …). Si lo veía positivo, interesante, necesario y aunque fuera mínimamente posible, las barreras o negativas antes me resultaban casi una provocación para poder mostrar lo que creía, lo que veía como posible. También me generaba temor y me llevaba a ser más cuidadosa en lo que hacía para evitar, no tanto el fracaso, porque la experiencia para las personas con las que hacía los proyectos era siempre buena y era su respuesta la que me interesaba más, sino para evitar que no fuera, como se dice hoy en día, “poco sostenible”, es decir , que no tuviera continuidad. También me llevaba a tratar de evitar errores por demasiado impulsividad, tozudez o falta de reflexión.

Cuéntanos cuál es tu obsesión.

Personalmente y profesionalmente, las relaciones con las personas con una vertiente de confianza, de proximidad, de cambio, de posibilidades, de futuro. Creo que es, en definitiva, lo que es la educación, estar al lado de quien sea y dándonos las manos caminar y progresar conjuntamente. Me molesta extraordinariamente los determinismos, las personas que pueden hacer profecías de futuro sobre personas de su alrededor y esperar que se producen, por la propia pasividad, y además puedan decir que “ya lo sabían”, porque juegan con el privilegio de prever lo que puede pasar y si no se modifica nada, es bastante posible que pase. No tiene sentido esta actitud, ya que hay que buscar cómo modificar las circunstancias para incidir en el presente y mejorar el futuro abriendo oportunidades en lugar de cerrarlas y dar confianza y espacio para la participación a las personas implicadas. Por eso creo que mi gran obsesión es la educación, y estoy segura de que no me he equivocado de profesión. De hecho, sería grave después de 52 años, y ya no tendría tiempo de practicar otra durante tanto tiempo.

Una gran mayoría de personas esperan con ganas la jubilación. Tú, en cambio, has decidido, y luchas, para continuar trabajando vinculada a la Universidad como profesora emérita. 

Bueno, pienso que, finalmente, cuando tienes una manía, forma parte ya de tu vida y de la manera de vivir. Las relaciones con las personas es casi una droga y poder aprender de lo que dicen, contrastar lo que piensan con lo que piensas, revisar, confirmar, cuestionar … acaban siendo acciones tan naturales como respirar y forman parte de la propia vida y, realmente, no puedo dejar de respirar. Ir por la calle, por la naturaleza, por la ciudad … no en clave profesional sino de persona que ve, mira, y piensa, de persona que está en un lugar donde pasan cosas lo encuentro extraordinario y no puedo no verlo. Si la universidad, con la emeritaje, me permite continuar haciendo convenios con instituciones, compartirlo y aplicarlo a proyectos con otros profesionales y personas, es aún más difícil de renunciar. También, y sin duda, me mantiene con mayor calidad de vida.

¿Qué crees que te están aportando los años en tu trayectoria?

Experiencia y algo menos de ignorancia. Está claro que cuando trabajas, tengas la edad que tengas, quieres hacerlo tan bien como sabes, y procuras aprender para mejorarlo. En la medida en que procuras distanciarte de planteamientos repetitivos y rutinarios (que a veces evitan cansancio y dan una cierta tranquilidad), te das cuenta que tienes que cambiar muchas cosas, que tienes que incorporar lo planteado en aquel congreso o encuentro, que tienes que revisar algunas ideas para que no habías pensado lo que ha dicho esa persona, que desconoces el trabajo de aquel equipo, y un largo etcétera. Esta experiencia no la puedes encontrar en los libros ni en casa, y tiene un gran valor, mucha riqueza y un inmenso interés. Todo lo que incorporas, paulatinamente, va formando parte de ti misma, y ​​es esta experiencia la que te despierta más ganas de hacer, 

Ahora que estás entrando al campo del envejecimiento desde la experiencia vital y también profesional, poniendo en marcha diferentes proyectos, qué te preocupa de cómo viven y de cómo son vistas las personas mayores?

Lo que me preocupa más es esta mirada de “caducidad” e incompetencia que se tiene, de forma general (con grandes excepciones), vinculada a una imagen de persona mayor muy anclada en los años 50 del siglo pasado y que tampoco entonces no era real. No tiene explicación la autoimagen que tienen demasiadas personas mayores y es debida a la falta de reconocimiento. Posiblemente en el momento en que se ha generalizado más el acceso a la ciencia y se ha menospreciado los saberes humanistas y de experiencia (porque según dicen no son “científicos”), las nuevas generaciones creen que las personas mayores tienen un conocimiento “caducado” y están fuera del circuito. Curiosamente, también de manera general, hay más dificultades para gestionar la propia vida en estas generaciones jóvenes de las que tuvo la generación senior,

¿Qué tenemos que aprender las personas que trabajamos con y para las personas mayores? Como podemos acompañarlas con respecto sin ser paternalistas ni demasiado exigentes?

Yo pienso que todo el mundo debe aprender de todos. La primera idea es que estemos haciendo más cosas de forma conjunta para poder conocer y descubrir que hay mucha diversidad de personas mayores, como de niños, de jóvenes y adultos. La participación de todas las generaciones para hacer debate, favorecer un mayor conocimiento, organizar acciones considerando los deseos de todos sólo puede favorecer y mejorar la comprensión mutua, evitar estereotipos y atribuciones y comprender cómo debemos relacionar. Necesitamos poner en común todo lo que sabemos y continuar aprendiendo evitando las discriminaciones por razones de edad, de cultura, de sexo … ya que las mujeres mayores tienen por las dos razones: ser mujer y grande. También hay que evitar el infantilismo y la sobreprotección que anula tanto las personas que pueden tener dificultades, ya que tampoco nos lleva a nada, y por ello habrá que velar con el lenguaje y favorecer todas las oportunidades posibles para que cada persona descubra todo el potencial que tiene y pueda pedir ayuda si es necesario.