• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
 • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
 • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
 • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Malaltia de Parkinson

Malaltia de Parkinson

Malaltia de Parkinson

La malaltia de Parkinson és una afecció progressiva i degenerativa del sistema nerviós central que afecta el moviment. Els símptomes més freqüents, que apareixen de manera gra dual, són el tremolor de repòs, la rigidesa, la lentitud en els moviments i la inestabilitat per a la marxa. Es una malaltia crònica que pot tenir una durada molt variable, de vint anys o més, encara que en algunes persones evoluciona més ràpidament. Si bé pot afectar tant homes com dones, hi ha una major incidència en els homes.

Causes

Els símptomes de la malaltia de Parkinson són la conseqüència de la mort de cèl·lules nervioses que conformen la substància negra del cervell i que produeixen dopamina. La pèrdua de neurones produeix una disminució de dopamina al cervell i això fa que hi hagi alteracions en l’activitat cerebral que provoca els símptomes. Quan apareixen els primers símptomes, la pèrdua de neurones que sintetitzen dopamina ja pot haver-se situat entre el 60% i el 80%. També es perden les terminacions nervioses que produeixen la norepinefrina, la missatgera química principal del sistema nerviós simpàtic, que controla moltes funcions automàtiques del cos, com el pols i la pressió arterial.

Al cervell de les persones amb malaltia de Parkinson es troben els anomenats cossos de Lewy, que són masses de substàncies específiques que estan en les cèl·lules cerebrals i que contenen una proteïna, l’alfa-sinucleína, que actualment ocupa un lloc preeminent en l’estudi de les causes de la malaltia de Parkinson.

Com ja hem dit, no es coneixen les causes de la mort d’aquests neurones però hi ha alguns possibles factors de risc implicats:

 • Edat. La malaltia sol començar a partir dels 60 anys, encara que hi ha formes precoces.
 • S’han identificat mutacions genètiques específiques, poc freqüents. La malaltia de Parkinson no és hereditària, si bé hi ha cassos en què afecta diversos membres d’una mateixa família. La presència de persones amb la malaltia augmenta una mica el risc de patir-la.
 • L’exposició a certes toxines o factors ambientals com herbicides o pesticides podria augmentar lleugerament el risc.

Símptomes

Els símptomes poden variar en cada persona. Habitualment, els primers símptomes són lleus i fins i tot poden passar desapercebuts. Aquesta primera fase, lleu, pot durar molt de temps. Es freqüent que comencin només en una part del cos i vagi empitjorant progressivament fins afectar també l’altra part. Entre els símptomes més freqüents, podem trobar:

 • Tremolors que apareixen a la mà i als dits quan estan en repòs. També poden aparèixer al cap o la boca. Sol desaparèixer durant el son i milloren amb el moviment intencional. En fases més avançades, el tremolor pot interferir en les activitats de la vida quotidiana.
 • Rigidesa muscular a qualsevol part del cos que provoca lentitud dels moviments. Les passes es fan més curtes i, en fases més avançades, pot haver-hi dificultat per aixecar-se d’una cadira, s’arrosseguen els peus al caminar i totes les activitats de la vida quotidiana s’alenteixen.
 • Canvis en la postura i l’equilibri, amb una posició més encorbada i major risc de caure.
 • Pèrdua de moviments automàtics, com parpellejar o somriure. Es típica la falta de balanceig dels braços al caminar. La cara es pot mostrar inexpressiva.

Altres símptomes poden ser: • Canvis en el to de la parla, que es pot fer mes monòtona o canviar el ritme, fent-se més lenta o més ràpida.L’escriptura es fa més petita i, en general, pot costar més escriure.
 • Disminució de l’olfacte, amb dificultats per identificar alguna olor.
 • Estrenyiment.
 • Disfunció sexual. Disminució del desig o el rendiment sexual.
 • Cansament.
 • Disminució de la pressió al aixecar-se que pot produir mareig.
 • Trastorns de la son. Despertar freqüent durant la nit, despertar-se d’hora o quedar-se dormit durant el dia.
 • Símptomes emocionals, com apatia, irritabilitat o ansietat i depressió.
 • Símptomes cognitius en fases més avançades, com alentiment del pensament, falta de concentració o deteriorament cognitiu.
 • En fases avançades, també poden aparèixer dificultats per empassar i incontinència urinària.

Prevenció

No hi ha cap evidència que permeti fer accions per reduir preventivament la incidència de la malaltia. Algunes investigacions han suggerit que l’exercici aeròbic regular, el te verd, la cafeïna (del cafè, el té o les begudes de cola) podrien reduir el risc de tenir malaltia de Parkinson.

Diagnòstic

El diagnòstic es basa en una anamnesi i exploració física neurològica, considerant tots els símptomes i els signes presents. No hi ha cap prova de laboratori o de neuroimatge que permeti fer un diagnòstic concloent, però poden ajudar a diagnosticar altres malalties amb símptomes similars i que es poden confondre amb la malaltia de Parkinson però que tenen tractament diferent. De vegades, la bona resposta a la carbidopa-levodopa pot servir per confirmar el diagnòstic.

Tractament

No hi ha un tractament que curi la malaltia de Parkinson. Malgrat això, hi ha medicaments que poden controlar molt bé molts dels símptomes.

Els medicaments que augmenten directament o indirectament la dopamina al cervell són la base del tractament. La levodopa, el medicament més eficaç, és una substància química natural que, al cervell, es converteix en dopamina. Es combina amb carbidopa, que evita la conversió prematura de la levodopa en dopamina fora del cervell per prevenir efectes secundaris com les nàusees. En els primers anys de tractament, la resposta a la levodopa és molt bona. Posteriorment, poden aparèixer complicacions de tipus motor (com les fluctuacions i discinèsies) o psiquiàtriques (al·lucinacions, deliris, alteració i deteriorament cognitiu). Es poden utilitzar altres medicaments junt amb la levodopa per disminuir els seus efectes, de vegades irregulars, o per perllongar-ne o augmentar-ne els efectes. En fases avançades i en casos molt seleccionats, es pot utilitzar la tècnica d’infusió contínua duodenal de levodopa.

En determinats casos en què la resposta a la levodopa és inestable, es pot fer una estimulació cerebral profunda mitjançant la implantació d’elèctrodes en una part específica del cervell. L’estimulació cerebral profunda pot estabilitzar les fluctuacions dels medicaments, reduir els moviments involuntaris (discinèsia), limitar els tremolors i la rigidesa, millorant la lentitud dels moviments. Malgrat això, no és útil per tractar aquells problemes que no responen al tractament amb levodopa, llevat dels tremolors.

Estils de vida i vida quotidiana amb la malaltia de Parkinson

Un programa que combini l’exercici aeròbic (caminar, nedar, practicar la jardineria, ballar, fer gimnàstica a l’aigua) amb exercicis de força, d’equilibri i de flexibilitat poden augmentar la força, reduir el risc de caigudes i també millorar el benestar general, així com controlar la depressió i l’ansietat. Algunes persones poden notar milloria amb massatges per alleugerir la tensió muscular o fent tai-chi o ioga per millorar la flexibilitat i l’equilibri.

Una dieta equilibrada de tipus mediterrani i que aporti nutrients, como àcids grassos omega-3, ajudarà que l’organisme reaccioni sempre de la millor manera i mantingui l’equilibri necessari per a la salut. A més a més, una dieta rica en fibra i amb molts líquids pot alleujar l’estrenyiment.

En fases més avançades, la fisioteràpia o la teràpia ocupacional i la logoteràpia poden ajudar amb tècniques concretes que poden millorar la realització de les activitats de la vida diària. També els grups de suport i d’ajuda mútua poden ser útils davant les dificultats per desenvolupar la vida laboral o per mantenir les rutines diàries.

Dr. Antoni Salvà. Fundació Salut i Envelliment UAB

Enfermedad de Parkinson

La enfermedad de Parkinson es una afección progresiva y degenerativa del sistema nervioso central que afecta al movimiento. Los síntomas más frecuentes, que aparecen de manera gradual, son el temblor de reposo, la rigidez, la lentitud en los movimientos y la inestabilidad para la marcha. Es una enfermedad crónica que puede tener una duración muy variable, de veinte años o más, aunque en algunas personas evoluciona más rápidamente. Si bien puede afectar tanto a hombres como mujeres, hay una mayor incidencia en los hombres.

Causas

Los síntomas de la enfermedad de Parkinson son la consecuencia de la muerte de células nerviosas que conforman la sustancia negra del cerebro y que producen dopamina. La pérdida de neuronas produce una disminución de dopamina en el cerebro y eso hace que haya alteraciones en la actividad cerebral que provoca los síntomas. Cuando aparecen los primeros síntomas, la pérdida de neuronas que sintetizan dopamina ya puede haberse situado entre el 60% y el 80%. También se pierden las terminaciones nerviosas que producen la norepinefrina, la mensajera química principal del sistema nervioso simpático, que controla muchas funciones automáticas del cuerpo, como el pulso y la presión arterial.

En el cerebro de las personas con enfermedad de Parkinson se encuentran los llamados cuerpos de Lewy, que son masas de sustancias específicas que están en las células cerebrales y que contienen una proteína, la alfa-sinucleína, que actualmente ocupa un lugar preeminente en el estudio de las causas de la enfermedad de Parkinson.

Como ya hemos dicho, no se conocen las causas de la muerte de estos neuronas pero hay algunos posibles factores de riesgo implicados:

– Edad. La enfermedad suele comenzar a partir de los 60 años, aunque hay formas precoces.

– Se han identificado mutaciones genéticas específicas, poco frecuentes. La enfermedad de Parkinson no es hereditaria, si bien hay casos en que afecta a varios miembros de una misma familia. La presencia de personas con la enfermedad aumenta un poco el riesgo de padecerla.

– La exposición a ciertas toxinas o factores ambientales como herbicidas o pesticidas podría aumentar ligeramente el riesgo.

Síntomas

Los síntomas pueden variar en cada persona. Habitualmente, los primeros síntomas son leves e incluso pueden pasar desapercibidos. Esta primera fase, leve, puede durar mucho tiempo. Es frecuente que empiecen solo en una parte del cuerpo y vaya empeorando progresivamente hasta afectar también la otra parte. Entre los síntomas más frecuentes, podemos encontrar:

– Temblores que aparecen en la mano y los dedos cuando están en reposo. También pueden aparecer en la cabeza o la boca. Suele desaparecer durante el sueño y mejoran con el movimiento intencional. En fases más avanzadas, el temblor puede interferir en las actividades de la vida cotidiana.

– Rigidez muscular en cualquier parte del cuerpo que provoca lentitud de los movimientos. Los pasos se acortan y, en fases más avanzadas, puede haber dificultad para levantarse de una silla, se arrastran los pies al caminar y todas las actividades de la vida cotidiana se ralentizan.

– Cambios en la postura y el equilibrio, con una posición más encorvada y mayor riesgo de caerse.

– Pérdida de movimientos automáticos, como parpadear o sonreír. Es típica la falta de balanceo de los brazos al caminar. La cara se puede mostrar inexpresiva.

Otros síntomas pueden ser:

– Cambios en el tono del habla, que se puede hacer más monótona o cambiar el ritmo, haciéndose más lenta o más rápida.

– La escritura se hace más pequeña y, en general, puede costar más escribir.

– Disminución del olfato, con dificultades para identificar algún olor.

– Estreñimiento.

– Disfunción sexual. Disminución del deseo o el rendimiento sexual.

– Cansancio.

– Disminución de la presión al levantarse, que puede producir mareo.

– Trastornos del sueño. Despertar frecuente durante la noche, despertarse temprano o quedarse dormido durante el día.

– Síntomas emocionales, como apatía, irritabilidad o ansiedad y depresión.

– Síntomas cognitivos en fases más avanzadas, como ralentización del pensamiento, falta de concentración o deterioro cognitivo.

– En fases avanzadas, también pueden aparecer dificultades para tragar e incontinencia urinaria.

Prevención

No hay ninguna evidencia que permita asegurar que hay actividades que permitan reducir preventivamente la incidencia de la enfermedad. Algunas investigaciones han sugerido que el ejercicio aeróbico regular, el té verde, la cafeína (del café, el té o las bebidas de cola) podrían reducir el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en una anamnesis y exploración física neurológica, considerando todos los síntomas y los signos presentes. No hay ninguna prueba de laboratorio o de neuroimagen que permita hacer un diagnóstico concluyente, pero pueden ayudar a diagnosticar otras enfermedades con síntomas similares y que pueden confundirse con la enfermedad de Parkinson pero que tienen tratamiento diferente. A veces, la buena respuesta a la carbidopa-levodopa puede servir para confirmar el diagnóstico.

Tratamiento

No hay un tratamiento que cure la enfermedad. Sin embargo, hay medicamentos que pueden controlar muy bien muchos de los síntomas.

Los medicamentos que aumentan directa o indirectamente la dopamina en el cerebro son la base del tratamiento. La levodopa, el medicamento más eficaz, es una sustancia química natural que, en el cerebro, se convierte en dopamina. Se combina con carbidopa, que evita la conversión prematura de la levodopa en dopamina fuera del cerebro para prevenir efectos secundarios, como las náuseas. En los primeros años de tratamiento, la respuesta a la levodopa es muy buena. Posteriormente, pueden aparecer complicaciones de tipo motor (como las fluctuaciones y discinesias) o psiquiátricas (alucinaciones, delirios, alteración y deterioro cognitivo). Para disminuir los efectos de la levodopa, a veces irregulares, o para alargarlos o aumentarlos, se pueden utilizar otros medicamentos,. En fases avanzadas y en casos muy seleccionados, se puede recurrir a la técnica de infusión continua duodenal de levodopa.

En determinados casos en que la respuesta a la levodopa es inestable, se puede hacer una estimulación cerebral profunda mediante la implantación de electrodos en una parte específica del cerebro. La estimulación cerebral profunda puede estabilizar las fluctuaciones de los medicamentos, reducir los movimientos involuntarios (discinesia), limitar los temblores y la rigidez, mejorando la lentitud de los movimientos. Sin embargo, no es útil para tratar aquellos problemas que no responden al tratamiento con levodopa, salvo los temblores.

Estilos de vida y vida cotidiana con la enfermedad de Parkinson

Un programa que combine el ejercicio aeróbico (caminar, nadar, practicar la jardinería, bailar, hacer gimnasia en el agua) con ejercicios de fuerza, de equilibrio y de flexibilidad pueden aumentar la fuerza, reducir el riesgo de caídas y también mejorar el bienestar general, así como controlar la depresión y la ansiedad. Algunas personas pueden notar mejoría con masajes para aliviar la tensión muscular o practicando tai-chi o yoga para mejorar la flexibilidad y el equilibrio.

Una dieta equilibrada de tipo mediterráneo y que aporte nutrientes, como ácidos grasos omega-3, ayudará a que el organismo reaccione siempre de la mejor manera y mantenga el equilibrio necesario para la salud. Además, una dieta rica en fibra y con muchos líquidos puede aliviar el estreñimiento.

En fases más avanzadas, la fisioterapia o la terapia ocupacional y la logoterapia pueden ayudar con técnicas concretas que pueden mejorar la realización de las tareas de la vida diaria. También los grupos de apoyo y de ayuda mutua pueden ser útiles ante las dificultades para desarrollar la vida laboral o para mantener las rutinas diarias.

Dr. Antoni Salvà. Fundació Salut i Envelliment