• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH

Les caigudes són un dels temes que més preocupen a les persones grans. Segons les estadístiques aproximadament una de cada tres persones grans pateix una caiguda al llarg de l’any. L’objectiu d’ aquest llibre és explicar les causes internes i externes que provoquen les caigudes per facilitar la seva prevenció.

Las caídas son uno de los temas que más preocupan a las personas mayores. Según las estadísticas aproximadamente una de cada tres personas mayores sufre una caída a lo largo del año. El objetivo de este libro es explicar las causas internas y externas que provocan las caídas para facilitar su prevención.