• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH

Amb aquest llibre elaborat conjuntament amb l'Institut de l'Envelliment pretenem donar ingredients perquè cadascú es pugui fer el seu exercici físic a mida. Uns ingredients que tinguin en compte les capacitats i els gustos de les persones per tal que aquestes puguin gaudir al màxim de l'activitat física tenint en compte que moure's no només va bé, sinó que a més ens fa sentir bé.

Con este libro elaborado conjuntamente con el Instituto del Envejecimiento pretendemos dar ingredientes para que cada uno pueda hacer su ejercicio físico a medida. Unos ingredientes que tengan en cuenta las capacidades y los gustos de las personas para que estas puedan disfrutar al máximo de la actividad física teniendo en cuenta que moverse no sólo va bien, sino que además nos hace sentir bien.