• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH

L’objectiu d’aquesta publicació és explicar de manera entenedora el fenomen de la visió, així com donar els consells necessaris que cal adoptar per gaudir de bona salut visual durant la vellesa. A més, s’exposen els canvis fisiològics que es produeixen en la visió a mesura que anem envellint i s’indiquen les patologies oculars més freqüents que afecten la gent gran. Per últim, s’enumeren els símptomes visuals sobre els quals, en presentar-se i a causa de la seva transcendència, caldrà anar a buscar consell oftalmològic de manera preferent.

El objetivo de esta publicación es explicar de manera comprensible el fenómeno de la visión, así como dar los consejos necesarios que hay que adoptar para gozar de buena salud visual durante la vejez. Además, se exponen los cambios fisiológicos que se producen en la visión a medida que vamos envejeciendo y se indican las patologías oculares más frecuentes que afectan a la gente mayor. Por último, se enumeran los síntomas visuales sobre los que, al presentarse y debido a su trascendencia, habrá que ir a buscar consejo oftalmológico de manera preferente.