• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH

El fenomen de l’envelliment de la nostra societat és un dels fets més rellevants del començament d’aquest segle. Sempre hi ha hagut persones que han arribat a grans o a molt grans, malgrat això, és la primera vegada que ens trobem col·lectivament amb un nombre tan important de persones grans. L’augment de l’esperança de vida, la millora de les condicions socioeconòmiques i del sistema sanitari fan que hi hagi un augment de l’esperança de vida, que en aquests moments arriba als 80 anys. D'una banda, cada vegada hi ha més persones majors de 65 anys i, a més, el nombre de persones que passen dels 80 anys és el doble del que era fa vint anys. És a dir, ens trobem amb un «fenomen d’envelliment de l’envelliment».

També cal afegir que una persona pot arribar a una edat avançada amb bona salut i, de fet, això és així en bona part dels casos. Cal també considerar que és possible prevenir la dependència promovent hàbits de vida saludables i vivint en un entorn favorable. Amb la finalitat de difondre informació general sobre la Dependència, incloent recomanacions per a la seva prevenció i donant informació sobre la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, Fundació Agrupació Mútua, amb la col·laboració de l’Institut de l’Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha elaborat aquest llibre adreçat a les persones grans.

El fenómeno del envejecimiento de nuestra sociedad es uno de los hechos más relevantes del comienzo de este siglo. Siempre ha habido personas que han llegado a grandes o muy grandes, sin embargo, es la primera vez que nos encontramos colectivamente con un número tan importante de personas mayores. El aumento de la esperanza de vida, la mejora de las condiciones socioeconómicas y del sistema sanitario hacen que haya un aumento de la esperanza de vida, que en estos momentos alcanza los 80 años. Por un lado, cada vez hay más personas mayores de 65 años y, además, el número de personas que pasan de los 80 años es el doble de lo que era hace veinte años. Es decir, nos encontramos con un «fenómeno de envejecimiento del envejecimiento».

También hay que añadir que una persona puede llegar a una edad avanzada con buena salud y, de hecho, esto es así en buena parte de los casos. Hay que considerar que es posible prevenir la dependencia promoviendo hábitos de vida saludables y viviendo en un entorno favorable. Con el fin de difundir información general sobre la Dependencia, incluyendo recomendaciones para su prevención y dando información sobre la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, Fundación Agrupación Mutua, con la colaboración del Instituto del Envejecimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​ha elaborado este libro dirigido a las personas mayores.