• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Fruites i verdures de primavera

Fruites i verdures de primavera

Fruites que trobem tot lany

Depenent del cicle reproductiu d’alguns fruiters o del lloc on es cultiven, hi ha unes fruites que les trobem tot l’any: la llimona, el plàtan, l’alvocat, el kiwi, la pinya i el mango. I cal aprofitar aquesta disponibilitat.

– La llimona, el kiwi i el mango són molt rics en vitamina C, que és imprescindible per mantenir en bon estat el sistema immunitari.

– El plàtan i l’alvocat són les dues fruites més riques en potassi i magnesi. El potassi ajuda a eliminar el sodi i evita que es pateixin rampes musculars, com ara les nocturnes a les cames. El magnesi és un mineral que ajuda a regular el trànsit intestinal, intervé en la formació del ossos i el bon estat dels nervis i els músculs.

– L’alvocat es considera una fruita oleaginosa perquè conté greixos, però són saludables.

– El kiwi, el plàtan, el mango i l’alvocat són fruites amb un alt contingut en fibra, que és indispensable per tenir un bon trànsit intestinal.

 

Fruites de primavera

Pel que fa a la primavera, és l’estació del color, de les fruites delicades que duren poques setmanes.

 

– De mica en mica, s’acaben els cítrics hivernals (taronges i mandarines). Però podem aprofitar els maduixots, que són una de les fruites que conté més vitamina C. Apareixen cap a la fi de l’hivern i ens acompanyaran durant tota la primavera.

– Es poden trobar les primeres prunes, però el seu millor temps serà més endavant. N’hi ha de vermelles, de grogues i les clàudies. Són una font important de fibra reguladora del trànsit intestinal, també són riques en potassi i contenen uns pigments (les antocianines) que tenen un alt poder antioxidant i antisèptic. Les prunes les tindrem durant aquesta estació i durant l’estiu.

– Arriben els nespres, dels quals podrem gaudir per poc temps, de l’abril al juny. Són especialment rics en potassi i provitamina A (indispensable per a la vista i el manteniment de la pell).

– Després, cap al maig, apareixeran els albercocs, que es mantindran fins a l’estiu. Com els nespres, són rics en potassi i, pel seu color groc i ataronjat, sabem que també contenen carotenoides, que es convertiran en vitamina A.

– Entre el maig i el juny, arriben les cireres,però ens acompanyaran poc temps, fins a mitjan estiu. També és destacable el poder antioxidant dels seus pigments vermellosos.

– A la fi de la primavera, arriben els nabius, que podrem comprar fins al desembre. És una fruita silvestre delicada que té una forma rodona i la mida d’una oliva, de color vermell o morat, amb un gust una mica àcid. És una fruita molt recomanable perquè té moltes propietats: és rica en fibra, potassi i vitamina C. Pel color vermell i morat característic, tal com passa amb les cireres i les prunes, conté uns pigments antioxidants (les antocianines) que també tenen poder antisèptic i, per això, prevenen les infeccions urinàries.

– A la fi de la primavera, podrem trobar als mercats un avenç de les fruites típiques de l’estiu, com ara el meló, la síndria, les nectarines i els primers préssecs, que encara no estaran en el seu millor moment.

– És recomanable aprofitar les fruites típiques de la primavera perquè duren poc temps i tenen un alt contingut en vitamines i minerals: maduixots maduixes, prunes, nespresalbercocs, cireres nabius.

 

Verdures de tot lany

Actualment, trobem gairebé totes les verdures durant tot l’any perquè s’utilitzen tècniques de cultiu, com, per exemple, la d’hivernacle, que ho permeten.

Tot i així, sempre és millor consumir els productes propis de temporada, perquè és quan són més gustosos.

 

Propietats de les verdures

Les verdures són uns aliments d’origen vegetal primordials per a la bona alimentació i nutrició de les persones.

– Tenen un alt contingut en aigua, per la qual cosa hidraten l’organisme i tenen efectes diürètics.

– Tenen un contingut molt baix en glúcids i proteïnes i no contenen greixos, i, per això, tenen un valor calòric baix.

– Són la principal font d’obtenció de fibra, a la qual hem d’atorgar nombrosos beneficis per a la nostra salut: regula el trànsit intestinal; dóna sensació de plenitud i evita que es mengi en excés; capta certes substàncies, com ara el colesterol, i n’evita l’absorció; alenteix l’absorció dels sucres i dels greixos, i, per això, és imprescindible en la dieta de les persones diabètiques o amb dislipèmies; redueix significativament la possibilitat de patir un càncer de colon.

– Són una de les principals fonts d’obtenció de carotenoides (que l’organisme transformarà en vitamina A), de vitamina C (la qual perd les seves propietats amb l’escalfor; per això, cal menjar verdura crua en amanides) i de folats (o àcid fòlic, que és una de les vitamines del grup B que està present en les verdures de fulla verda i intervé en la formació de components de la sang i en el sistema immune).

– Pel que fa als minerals, gairebé no contenen sodi i, en canvi, són molt riques en potassi (que ajuda a eliminar el sodi). A les persones hipertenses, els convé consumir molta verdura.

– Contenen ferro, que ens costa d’aprofitar. Per ajudar-ne a l’absorció, convé menjar una fruita àcida per postres.

 

Verdures de primavera

– Al principi d’aquesta estació, no és estrany que encara faci una mica de fred. Llavors podem aprofitar que encara trobarem les darreres cols bròquils per menjar-los bullits.

– També hi haurà encara carxofesbledesespinacs i porros, que desapareixeran quan arribi el bon temps,.

– Per fer amanides, encara és època d’endívies, però a la primavera arriben l’enciam i els raves per a amanida.

– No estem acostumats a menjar fonoll, però el podem posar a les amanides. Facilita la digestió i elimina els gasos. El trobarem fins a mitjan estació.

– Cap a la fi de l’hivern, apareixen les primeres faves i els pèsols, que són llegums frescos, molt rics en fibra.

– També podrem gaudir d’un producte que habitualment mengem en conserva: els espàrrecs frescos.

– Encara que hi ha cebes i pastanagues tot l’any, ara és el moment de la seva collita. Les pastanagues de primavera i estiu poden menjar-se crues perquè són molt fines.

– També és el temps de la mongeta tendra, gustosa i suau.

Frutas que encontramos todo el ‘ año

Dependiendo del ciclo reproductivo de algunos frutales o del lugar donde se cultivan, hay unas frutas que las encontramos todo el año: la  limón , el  pl á tan , el aguacate , el  kiwi , la  piña  y el  mango . Y hay que aprovechar esta disponibilidad.

– El limón, el kiwi y el mango son muy ricos en vitamina C, que es imprescindible para mantener en buen estado el sistema inmunitario.

– El plátano y el aguacate son las dos frutas más ricas en potasio y magnesio. El potasio ayuda a eliminar el sodio y evita que se sufran calambres musculares, como las nocturnas en las piernas. El magnesio es un mineral que ayuda a regular el tránsito intestinal, interviene en la formación del hueso y el buen estado de los nervios y los músculos.

– El aguacate se considera una fruta oleaginosa porque contiene grasas, pero son saludables.

– El kiwi, el plátano, el mango y el aguacate son frutas con un alto contenido en fibra, que es indispensable para tener un buen tránsito intestinal.

Frutas de primavera

En cuanto a la primavera, es la estación del color, de las frutas delicadas que duran pocas semanas.

– Poco a poco, se acaban los cítricos invernales (naranjas y mandarinas). Pero podemos aprovechar los  fresones , que son una de las frutas que contiene más vitamina C. Aparecen hacia el fin del invierno y nos acompañarán durante toda la primavera.

– Se pueden encontrar las primeras  ciruelas , pero su mejor tiempo será más adelante. Las hay rojas, amarillas y las claudias. Son una fuente importante de fibra reguladora del tránsito intestinal, también son ricas en potasio y contienen unos pigmentos (las antocianinas) que tienen un alto poder antioxidante y antiséptico. Las ciruelas las tendremos durante esta estación durante el verano.

– Llegan los  nísperos , de los que podremos disfrutar por poco tiempo, de abril a junio. Son especialmente ricos en potasio y provitamina A (indispensable para la vista y el mantenimiento de la piel).

– Después, hacia mayo, aparecerán los  albaricoques , que se mantendrán hasta el verano. Como los nísperos, son ricos en potasio y, por su color amarillo y anaranjado, sabemos que también contienen carotenoides, que se convertirán en vitamina A.

– Entre mayo y junio, llegan las  cerezas , pero nos acompañarán poco tiempo, hasta mediados del verano. También es destacable el poder antioxidante de sus pigmentos rojizos.

– A finales de la primavera, llegan los  arándanos , que podremos comprar hasta diciembre. Es una fruta silvestre delicada que tiene una forma redonda y el tamaño de una aceituna, de color rojo o morado, con un sabor algo ácido. Es una fruta muy recomendable porque tiene muchas propiedades: es rica en fibra, potasio y vitamina C. Por el color rojo y morado característico, tal como ocurre con las cerezas y las ciruelas, contiene unos pigmentos antioxidantes (las antocianinas) que también tienen poder antiséptico y, por ello, previenen las infecciones urinarias.

– A finales de la primavera, podremos encontrar en los mercados un avance de las frutas típicas del verano, como el melón, la sandía, las nectarinas y los primeros melocotones, que todavía no estarán en su mejor momento.

– Es recomendable aprovechar las frutas típicas de la primavera porque duran poco tiempo y tienen un alto contenido en vitaminas y minerales:  fresones  y  fresas ,  ciruelas ,  nísperos ,  albaricoques ,  cerezas  y  arándanos.

Verduras de todo el ‘ año

Actualmente, encontramos casi todas las verduras durante todo el año para que se utilizan técnicas de cultivo, como, por ejemplo, la de invernadero, que lo permiten.

Sin embargo, siempre es mejor consumir los productos propios de temporada, porque es cuando son más sabrosos.

Propiedades de las verduras

Las verduras son unos alimentos de origen vegetal primordiales para la buena alimentación y nutrición de las personas.

– Tienen un alto contenido en agua, por lo que hidratan el organismo y tienen efectos diuréticos.

– Tienen un contenido muy bajo en glúcidos y proteínas y no contienen grasas, y, por ello, tienen un valor calórico bajo.

– Son la principal fuente de obtención de fibra, a la que debemos otorgar numerosos beneficios para nuestra salud: regula el tránsito intestinal; da sensación de plenitud y evita que se coma en exceso; capta ciertas sustancias, como el colesterol, y evita su absorción; ralentiza la absorción de los azúcares y las grasas, y, por ello, es imprescindible en la dieta de las personas diabéticas o con dislipemias; reduce significativamente la posibilidad de sufrir un cáncer de colon.

– Son una de las principales fuentes de obtención de carotenoides (que el organismo transformará en vitamina A), de vitamina C (la que pierde sus propiedades con el calor, por lo que hay que comer verdura cruda en ensaladas) y de folatos (o ácido fólico, que es una de las vitaminas del grupo B que está presente en las verduras de hoja verde e interviene en la formación de componentes de la sangre y en el sistema inmune).

– En cuanto a los minerales, casi no contienen sodio y, en cambio, son muy ricas en potasio (que ayuda a eliminar el sodio). A las personas hipertensas, les conviene consumir mucha verdura.

– Contienen hierro, que nos cuesta de aprovechar. Para ayudar su a la absorción, conviene comer una fruta ácida para postres.

Verduras de primavera

– Al principio de esta estación, no es extraño que todavía haga un poco de frío. Entonces podemos aprovechar que aún encontrar las  últimas coles  y  brócoli  para comerlos hervidos.

– También habrá todavía  alcachofas ,  acelgas ,  espinacas  y  puerros , que desaparecerán cuando llegue el buen tiempo ,.

– Para hacer ensaladas, aunque es época de endibias,  pero en primavera llegan la lechuga  y los  rábanos  para ensalada.

– No estamos acostumbrados a comer  hinojo , pero lo podemos poner a las ensaladas. Facilita la digestión y elimina los gases. Lo encontraremos hasta mediados estación.

– Hacia el fin del invierno, aparecen las primeras  habas  y los  guisantes , que son legumbres frescas, muy ricos en fibra.

– También podremos disfrutar de un producto que habitualmente comemos en conserva: los  espárragos frescos .

– Aunque hay  cebollas  y  zanahorias  todo el año, ahora es el momento de su cosecha. Las zanahorias de primavera y verano pueden comerse crudas porque son muy finas.

– También es el tiempo de la  judía verde , sabrosa y suave.