• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Els estats d’ànim i la depressió en les persones grans

Els estats d’ànim i la depressió en les persones grans

Al llarg de les nostres vides anem acumulant pèrdues: els nostres pares, alguns amics, la nostra activitat professional, la salut, la bellesa…; i el nostre compte enrere s’apropa cada cop més al final dels nostres dies, la sempre temuda mort.

Totes aquestes pèrdues poden arribar a desembocar en una depressió. Aquesta és una malaltia que ha de ser diagnosticada i tractada per un professional de la salut. Una depressió no és tenir un mal dia, ni estar trist o desanimat. La depressió es caracteritza per una manca total de motivació, la persona perd la capacitat de gaudir de situacions que abans li resultaven plaents. Altres símptomes serien la dificultat per tolerar l’estrès, qualsevol inconvenient és viscut per la persona que pateix una depressió com una muntanya impossible d’escalar; per no parlar dels trastorns de l'alimentació i de la son.

És característic que aquesta malaltia resulti difícilment comprensible per a les persones que no l’han patit mai o no la coneixen de prop. La persona amb depressió sent que el seu entorn no l’entén, cosa que resulta evident quan un familiar o amic amb bona fe i poca habilitat recomana «sortir i animar-se» (com si això fos possible!).

Des del punt de vista de la prevenció hi ha algunes coses que podem fer. La primera és cuidar les relacions que tenim; com més forts siguin els vincles, millor. També pot anar bé practicar un «egoisme sa», és a dir, responsabilitzar-nos de la nostra felicitat. Una altra pràctica saludable en l’àmbit psicològic seria acostumar-nos a expressar el que sentim, cuidant sempre que aquesta manifestació dels sentiments sigui curosa amb l’altre: tenim dret a dir no! La recerca d’un sentit a la nostra vida és un recurs molt positiu.

Finalment, perdonar les ofenses rebudes, i renunciar a l’odi (sense oblidar perdonar-nos a nosaltres mateixos, si cal), ens portarà a viure en pau amb els nostres records.

 

Amparo Menéndez

Psicòloga

A lo largo de nuestras vidas vamos acumulando pérdidas: nuestros padres, algunos amigos, nuestra actividad profesional, la salud, la belleza …; y nuestra cuenta atrás se acerca cada vez más al final de nuestros días, la siempre temida muerte.

Todas estas pérdidas pueden llegar a desembocar en una depresión. Esta es una enfermedad que debe ser diagnosticada y tratada por un profesional de la salud. Una depresión no es tener un mal día, ni estar triste o desanimado. La depresión se caracteriza por una falta total de motivación, la persona pierde la capacidad de disfrutar de situaciones que antes le resultaban placenteras. Otros síntomas serían la dificultad para tolerar el estrés, cualquier inconveniente es vivido por la persona que sufre una depresión como una montaña imposible de escalar; por no hablar de los trastornos de la alimentación y del sueño.

Es característico que esta enfermedad resulte difícilmente comprensible para las personas que no la han sufrido o no la conocen de cerca. La persona con depresión siente que su entorno no lo entiende, lo que resulta evidente cuando un familiar o amigo con buena fe y poca habilidad recomienda «salir y animarse» (como si eso fuera posible!).

Desde el punto de vista de la prevención hay algunas cosas que podemos hacer. La primera es cuidar las relaciones que tenemos; cuanto más fuertes sean los vínculos, mejor. También puede ir bien practicar un «egoísmo sano», es decir, responsabilizarnos de nuestra felicidad. Otra práctica saludable en el ámbito psicológico sería acostumbrarnos a expresar lo que sentimos, cuidando siempre que esta manifestación de los sentimientos sea cuidadosa con el otro: tenemos derecho a decir no! La búsqueda de un sentido a nuestra vida es un recurso muy positivo.

Finalmente, perdonar las ofensas recibidas, y renunciar al odio (sin olvidar perdonarnos a nosotros mismos, si es necesario), nos llevará a vivir en paz con nuestros recuerdos.

Amparo Menéndez

Psicóloga