• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Dona i envelliment

Dona i envelliment

Lola Toledano González

Vull compartir amb vostès, d’una manera breu i, per força, incompleta, el canvi que he presenciat en la gent gran al llarg de la meva trajectòria professional i personal. Després, em centraré en la dona.

Hi ha una diferència abismal entre la gent gran de la primeria dels anys vuitanta, quan vaig començar a treballar als casals, i la d’aquestes darreres dècades. Les condicions de vida, els usos i costums, la manera de tractar els fills i néts i les professionals..., tot era ben diferent. La inquietud principal era poder arribar a final de mes i l’oci es limitava, bàsicament, als jocs de taula. La quantia de les pensions era mínima ‒si és que en tenien‒; molta gent gran, sobretot dones solteres, només cobraven l’AOVI.

Moltes d’aquelles persones no sabien llegir ni escriure; n’hi havia que ni tan sols sabien signar; i la proporció augmentava en el cas de les dones. Elles no tenien temps per a aficions; si de cas, l’aprofitaven per teixir suèters o per confeccionar cobrellits i tapets per a la taula i els braços de tots els sofàs del seu entorn. La majoria no anava al metge gairebé mai ‒i encara molt menys consentien ser operades‒ i es revellien massa aviat.

Amb els anys, el perfil va anar canviant: van arribar jubilats del cinturó industrial metropolità, i prejubilats, que no tenien res a veure amb aquells ancians, procedents de l’agricultura, que van aconseguir un habitatge i tirar endavant un munt de fills amb un esforç molt gran, i que, en els seus darrers anys, van patir moltes mancances que ningú no va poder cobrir.

Trenta anys després, es pot parlar, amb justícia, d’un envelliment digne. La gent gran d’aquestes darreres dècades gaudeix d’una situació general, socioeconòmica, familiar i cultural, radicalment diferent. Avui, els habitatges són de propietat i tenen molts equipaments amb els quals els seus pares ni tan sols podien somiar, cosa que els permet una qualitat de vida millor ‒tot i que encara hi ha massa gent gran en pisos antics, deteriorats i, sobretot, sense ascensor‒.

El nivell de vida de la gent gran ha millorat en aquests anys; aproximadament el 80% perceben una pensió de jubilació, però n’hi ha moltes que són irrisòries i encara hi ha massa dones que no cobren res. Això propicia unes bosses de pobresa considerables, conformades sobretot per dones ancianes, vídues, sense família, i que viuen en els barris antics i en les àrees metropolitanes. El seu estat de salut i higiene, en general, és bo; se’ls fan controls mèdics freqüents, consumeixen fàrmacs, passen proves clíniques i reben ajudes tècniques a càrrec de la Seguretat Social.

Ara, gairebé no trobo ningú que no sàpiga escriure ni signar, i les excepcions són dones que han viscut als seus pobles fins ben grans. Per contra, avui les persones grans es fan sòcies de diversos casals, segons els seus interessos; participen en cursos d’informàtica, d’anglès, de ioga i tai-txi, i fins i tot en tallers de riure; ballen com descosides, fins i tot country; fan noves relacions afectives; i viatgen arreu del món al llarg de l’any.

Envelleixen igual els homes que les dones?

Sense aprofundir en les diferències entre els uns i les altres, a nivell biopsicosocial, es pot afirmar, amb rotunditat, que no. Vam comprovar que el “vellisme” ‒prejudici per raó de l’edat‒ continua vigent. Elles són més vulnerables i, per tant, pateixen un estereotip negatiu doble: als prejudicis que s’atribueixen al procés d’envelliment, s’hi sumen els que provenen de la diferència de gènere. Tenen una esperança de vida més alta, és cert, però d’una qualitat pitjor, i amb més temps de possible pèrdua d’autonomia i de possible solitud. La separació cultural per raó del gènere ha propiciat un gran abisme pel que fa a oportunitats, actituds, responsabilitats i rols per exercir. No obstant això…

La dona té més predisposició i més capacitat per a les relacions interpersonals. La seva participació en els actes i activitats grupals o comunitaris és més nombrosa. Es comunica millor i també gestiona millor les emocions pròpies i les alienes, i té més interès a adquirir nous coneixements (encara que no tinguin una aplicació pràctica, només per la seva autoestima i pel gust d’aprendre). Es cuida més, és menys rebel que l’home i adopta més pautes preventives per retardar la dependència tant com sigui possible. (Certament, ho fa per ella mateixa, però, també, per no ser una càrrega per als fills.)

La postura de la dona davant la seva vellesa, en coherència, estarà d’acord amb la seva trajectòria vital. A grans trets, n’esbossaré tres, que, possiblement, impliquen diferents nivells de qualitat de vida.

1) La mestressa de casa i àvia, clàssica, que ha fet de la cura i la dedicació incondicional als seus la seva raó de viure. Es relaciona poc, participa socialment menys encara i la seva xarxa afectiva es limita a la família i a algunes veïnes. És una dona “pluriocupada”, encara que no hagi treballat fora de la llar ‒on és la reina‒, que s’ha desviscut, incansable, per estar en tot i per tots.  
Quan l’últim dels fills se’n va, pateix la síndrome del niu buit, tot i que, els darrers anys, cada cop és menys freqüent que es doni, perquè els fills no acaben de marxar o perquè, sobretot els homes, després d’un fracàs matrimonial, tornen a casa de la mare perquè en tingui cura. (Penso que, a aquest pas, la síndrome del niu buit esdevindrà excepcional i pròpia de temps passats.)
En molts casos, ajuda els fills i néts, amb més o menys grat, i amb un quadre de conseqüències, físiques i psíquiques, de vegades importants, de difícil control, que no es donen en altres generacions i cultures. Se’n diu la síndrome de la generació atrapada i també de les àvies esclaves i es produeix per esgotament, a causa del sobreesforç físic i emocional de les àvies disposades a morir amb les cassoles posades.
Gràcies al seu esforç, les seves filles han pogut treballar. De manera que l’alliberament d’aquestes joves ha passat per l’explotació de la dona gran, justament durant una etapa de la seva vida ‒menopausa, atenció dels pares ancians, la jubilació pròpia i la del marit (*),  les crisis davant la vellesa‒ en la qual necessitava alliberar-se d’obligacions i dedicar-se al que més li agradés.
En nombroses ocasions té sentiments contradictoris. Gaudeix dels néts, és clar, però de vegades arriba al límit de les seves forces a causa de la doble o triple jornada. S’atabala i se’n sent culpable; té por de decebre els éssers estimats i la seva autoestima cau en picat. (En algun cas, reconeix la seva frustració, fins i tot la ràbia, per no poder deslliurar-se de tantes obligacions, però això només ho admetrà en privat.)

2) Una altra postura és la de la dona que exerceix les seves responsabilitats familiars, però que també es reconeix com a persona, com a ésser social, amb un espai propi, un temps propi, i que busca el seu lloc en el món i en gaudeix. 
En les últimes dècades, l’augment de dones jubilades que participen en activitats, grups, jornades, projectes relacionats amb l’enriquiment personal i desenvolupament social és imparable. Sempre hi ha hagut dones compromeses, que han lluitat per aconseguir el gran canvi, és clar, però crec que ara la dona gran és conscient que la seva petita revolució sorgeix d’ella mateixa i que, a partir d’ella, impulsa aquest canvi en el seu àmbit domèstic i, després, el comparteix amb altres dones. 

3) Tots coneixem un altre perfil de dona, l’actitud de la qual davant la vellesa respon a una elecció presa anys enrere. Ja fa temps que la solteria és tinguda en compte com a opció de vida. En molts casos, ha trencat el mite del matrimoni com a aspiració màxima i, amb això, l’estigma de la fadrina s’ha esmicolat. Ella ha anat construint nous acords sentimentals, decidint quan i amb qui s’està, per quant de temps i amb quin nivell de compromís. No té por de la soledat i valora la seva independència per damunt de tot. (Segur que aquesta dona, a l’edat anciana, tindrà més ben assumit el seu futur i les estratègies que haurà d’adoptar.)

Com envellirem nosaltres?  
Aquesta revolució està en mans de les noves jubilades: dones de seixanta i tants anys, i més, acostumades des de l’inici de la seva vida laboral a la doble jornada; dones que avui participen en tota mena de grups i activitats; que són conscients de practicar la salut preventiva; que manifesten que l’edat els ha permès conèixer-se millor; i que saben que l’envelliment actiu representa una qualitat de vida millor. Elles són les qui ens mostraran un nou estil de dona gran, de futura anciana.
En definitiva, per viure l’etapa de la vellesa d’una manera tan activa i digna com sigui possible, caldrà, sobretot, tenir bona salut i, després, deslliurar-se de lligams i compromisos. (Jo en dic “deixar anar llast”, o, “pujar l’últim tram lleugeres d’equipatge”.)

-    Cultivar el plaer, a través dels sentits, mitjançant activitats lúdiques i creatives, que ens ajudin a sentir-nos vives i a gaudir de tot allò que ens envolta.
-    Gaudir de l’amor, de l’afecte, de l’amistat, de la tranquil•litat i de l’alegria compartida. Envoltar-se de persones amb idees i interessos afins, i evitar, sobretot, aquelles altres que ens compliquen la vida i que només transmeten negativitat (la “gent tòxica” de Stamateas).
-    “Educar” els éssers estimats ‒encara hi ha temps‒: posar-los unes limitacions i no deixar-se explotar.
-    Des de la generositat, compartir, ensenyar i transmetre tota l’experiència pròpia a les dones que vénen ‒que venim‒ al darrere. Són una enciclopèdia viva de coneixement i experiència, i no podem permetre’ns el luxe de relegar-les al rol de cangurs i de treballadores domèstiques, mentre puguin fer-lo, i, després, a la butaca i el comandament a distància, quan ja no el puguin fer.

Acabaré amb les paraules d’una escriptora francesa, filòsofa i feminista, Simone de Beauvoir, que mai no va admetre de bon grau la seva vellesa ni la dels éssers estimats, però que, malgrat tot, va escriure un dels estudis més interessants i complets sobre aquest tema, i que resumeix bé l’esperit d’aquesta jornada:  

“Perquè la vellesa no sigui una paròdia ridícula de la nostra existència anterior, només hi ha una solució, i és continuar perseguint objectius que donin un sentit a la nostra vida: dedicació a individus, col•lectivitats, causes, treball social o polític, intel•lectual, creador. Contràriament al que aconsellen els moralistes, allò que és desitjable és conservar a una edat avançada passions prou fortes perquè no ens deixin tornar-nos-se’n sobre nosaltres mateixos. La vida conserva valor mentre es dóna valor a la dels altres a través de l’amor, l’amistat, la indignació, la compassió”.

 

(*) Tot això explica, parcialment, les grans diferències de significat que té la jubilació per a cada sexe, ja que, mentre que els homes fan del treball el seu projecte de vida, les dones, la major part de les vegades, han de combinar el projecte laboral amb el familiar. El laboral té una data límit, però per al treball familiar ‒que implica, en molts casos, jornada intensiva, nits, festius i vacances “a disposar” ‒ no hi ha jubilació (i, com que no és retribuït, no es reconeix ni es valora).

Lola Toledano González

Quiero compartir con ustedes, de una manera breve y, por fuerza, incompleta, el cambio que he presenciado en los ancianos a lo largo de mi trayectoria profesional y personal. Después, me centraré en la mujer.

Hay una diferencia abismal entre las personas mayores de principios de los años ochenta, cuando empecé a trabajar a los centros, y la de estas últimas décadas. Las condiciones de vida, los usos y costumbres, la manera de tratar a los hijos y nietos y las profesionales …, todo era muy diferente. La inquietud principal era poder llegar a fin de mes y el ocio se limitaba, básicamente, a los juegos de mesa. La cuantía de las pensiones era mínima -si es que tenían-; mucha gente mayor, sobre todo mujeres, sólo cobraban el AOVI.

Muchas de aquellas personas no sabían leer ni escribir; había que ni siquiera sabían firmar; y la proporción aumentaba en el caso de las mujeres. Ellas no tenían tiempo para aficiones; si acaso, la aprovechaban para tejer suéteres o para confeccionar colchas y tapetes para la mesa y los brazos de todos los sofás de su entorno. La mayoría no iba al médico casi nunca -y mucho menos consentían ser operades- y se Revell demasiado pronto.

Con los años, el perfil fue cambiando: llegaron jubilados del cinturón industrial metropolitano, y prejubilados, que no tenían nada que ver con aquellos ancianos, procedentes de la agricultura, que consiguieron una vivienda y sacar adelante un montón de hijos con un esfuerzo muy grande, y que, en sus últimos años, sufrieron muchas carencias que nadie pudo cubrir.

Treinta años después, se puede hablar, con justicia, de un envejecimiento digno. La gente mayor de estas últimas décadas goza de una situación general, socioeconómica, familiar y cultural, radicalmente diferente. Hoy, las viviendas son de propiedad y tienen muchos equipamientos con los que sus padres ni siquiera podían soñar, lo que les permite una mejor calidad de vida -aunque todavía hay demasiada gente mayor en pisos antiguos, deteriorados y, sobre todo , sin ascensor-.

El nivel de vida de las personas mayores ha mejorado en estos años; aproximadamente el 80% perciben una pensión de jubilación, pero hay muchas que son irrisorias y aún hay demasiadas mujeres que no cobran nada. Esto propicia unas bolsas de pobreza considerables, conformadas sobre todo por mujeres ancianas, viudas, sin familia, y que viven en los barrios antiguos y en las áreas metropolitanas. Su estado de salud e higiene, en general, es bueno; les hacen controles médicos frecuentes, consumen fármacos, pasan pruebas clínicas y reciben ayudas técnicas a cargo de la Seguridad Social.

Ahora, casi no encuentro nadie que no sepa escribir ni firmar, y las excepciones son mujeres que han vivido en sus pueblos hasta bien grandes. Por el contrario, hoy las personas mayores se hacen socias de diversos centros, según sus intereses; participan en cursos de informática, de inglés, de yoga y tai-chi, e incluso en talleres de risa; bailan como descosidas, incluso country; hacen nuevas relaciones afectivas; y viajan por todo el mundo a lo largo del año.

Envejecen igual los hombres que las mujeres?

Sin profundizar en las diferencias entre unos y otros, a nivel biopsicosocial, se puede afirmar, con rotundidad, que no. Comprobamos que el “vellisme” -prejudici por razón de la edad- continúa vigente. Ellas son más vulnerables y, por tanto, sufren un estereotipo negativo doble: los prejuicios que se atribuyen al proceso de envejecimiento, se suman los que provienen de la diferencia de género. Tienen una esperanza de vida más alta, es cierto, pero de una calidad peor, y con más tiempo de posible pérdida de autonomía y de posible soledad. La separación cultural por razón del género ha propiciado un gran abismo en cuanto a oportunidades, actitudes, responsabilidades y roles para ejercer. Sin embargo …

La mujer tiene más predisposición y más capacidad para las relaciones interpersonales. Su participación en los actos y actividades grupales o comunitarios es más numerosa. Se comunica mejor y también gestiona mejor las emociones propias y las ajenas, y tiene más interés en adquirir nuevos conocimientos (aunque no tengan una aplicación práctica, sólo para su autoestima y por el gusto de aprender). Se cuida más, es menos rebelde que el hombre y adopta más pautas preventivas para retrasar la dependencia en lo posible. (Ciertamente, lo hace por sí misma, pero, también, para no ser una carga para los hijos.)

La postura de la mujer ante su vejez, en coherencia, estará de acuerdo con su trayectoria vital. A grandes rasgos, n’esbossaré tres, que, posiblemente, implican diferentes niveles de calidad de vida.

1) La ama de casa y abuela, clásica, que ha hecho del cuidado y la dedicación incondicional a sus su razón de vivir. Se relaciona poco, participa socialmente menos todavía y su red afectiva se limita a la familia ya algunas vecinas. Es una mujer “pluriocupada”, aunque no haya trabajado fuera del hogar -donde es la reina-, que se ha desvivido, incansable, para estar en todo y por todos.  
Cuando el último de los hijos se va, sufre el síndrome del nido vacío, aunque, en los últimos años, cada vez es menos frecuente que se dé, porque los hijos no acaban de irse o porque, sobre todo los hombres, después de un fracaso matrimonial, vuelven a casa de la madre para que lo cuide. (Pienso que, a este paso, el síndrome del nido vacío convertirá excepcional y propia de tiempos pasados.)
En muchos casos, ayuda a los hijos y nietos, con más o menos grado, y con un cuadro de consecuencias, físicas y psíquicas, a veces importantes, de difícil control, que no se dan en otras generaciones y culturas. Se dice el síndrome de la generación atrapada y también de las abuelas esclavas y se produce por agotamiento, debido al sobreesfuerzo físico y emocional de las abuelas dispuestas a morir con las cazuelas puestas.
Gracias a su esfuerzo, sus hijas han podido trabajar. De modo que la liberación de estas jóvenes ha pasado por la explotación de la mujer mayor, justamente durante una etapa de su vida -menopausa, atención de los padres ancianos, la jubilación propia y la del marido (*), las crisis ante la vejez en la que necesitaba liberarse de obligaciones y dedicarse a lo que más le gustara.
En numerosas ocasiones tiene sentimientos contradictorios. Disfruta de los nietos, claro, pero a veces llega al límite de sus fuerzas debido a la doble o triple jornada. Agobia y se siente culpable; tiene miedo de decepcionar a los seres queridos y su autoestima cae en picado. (En algún caso, reconoce su frustración, incluso la rabia, por no poder librarse de tantas obligaciones, pero eso sólo lo admitirá en privado.)

2) Otra postura es la de la mujer que ejerce sus responsabilidades familiares, pero que también se reconoce como persona, como ser social, con un espacio propio, un tiempo propio, y que busca su lugar en el mundo y disfruta. 
En las últimas décadas, el aumento de mujeres jubiladas que participan en actividades, grupos, jornadas, proyectos relacionados con el enriquecimiento personal y desarrollo social es imparable. Siempre ha habido mujeres comprometidas, que han luchado para conseguir el gran cambio, claro, pero creo que ahora la mujer mayor es consciente de que su pequeña revolución surge de ella misma y que, a partir de ella, impulsa este cambio en su ámbito doméstico y, después, lo comparte con otras mujeres. 

3) Todos conocemos otro perfil de mujer, la actitud de la que ante la vejez responde a una elección tomada años atrás. Ya hace tiempo que la soltería es tenida en cuenta como opción de vida. En muchos casos, ha roto el mito del matrimonio como aspiración máxima y, con ello, el estigma de la soltera se ha desmenuzado. Ella ha ido construyendo nuevos acuerdos sentimentales, decidiendo cuándo y con quién está, por cuánto tiempo y con qué nivel de compromiso. No tiene miedo de la soledad y valora su independencia por encima de todo. (Seguro que esta mujer, a la edad anciana, tendrá más bien asumido su futuro y las estrategias que deberá adoptar.)

Como envejeceremos nosotros?  
Esta revolución está en manos de las nuevas jubiladas: mujeres de sesenta y tantos años, y más, acostumbradas desde el inicio de su vida laboral en la doble jornada; mujeres que hoy participan en todo tipo de grupos y actividades; que son conscientes de practicar la salud preventiva; que manifiestan que la edad les ha permitido conocerse mejor; y que saben que el envejecimiento activo representa una calidad de vida mejor. Ellas son las que nos mostrarán un nuevo estilo de mujer mayor, de futura anciana.
En definitiva, para vivir la etapa de la vejez de una manera tan activa y digna como sea posible, será necesario, sobre todo, tener buena salud y, después, librarse de ataduras y compromisos. (Yo lo llamo “soltar lastre”, o, “subir el último tramo ligeras de equipaje”.)

– Cultivar el placer, a través de los sentidos, mediante actividades lúdicas y creativas, que nos ayuden a sentirnos vivas ya disfrutar de todo lo que nos rodea.
– Disfrutar del amor, del afecto, de la amistad, de la tranquila • dad y de la alegría compartida. Rodearse de personas con ideas e intereses afines, y evitar, sobre todo, aquellas otras que nos complican la vida y que sólo transmiten negatividad (la “gente tóxica” de Stamateas).
– “Educar” los seres queridos -aunque hay tiempo-: ponerlos unas limitaciones y no dejarse explotar.
– Desde la generosidad, compartir, enseñar y transmitir toda la experiencia propia a las mujeres que vienen -que venim- detrás. Son una enciclopedia viva de conocimiento y experiencia, y no podemos permitirnos el lujo de relegarlas al rol de canguros y de trabajadoras domésticas, mientras puedan hacerlo, y, después, en el sillón y el mando a distancia, cuando ya no lo puedan hacer.

Acabaré con las palabras de una escritora francesa, filósofa y feminista, Simone de Beauvoir, que nunca admitió de buen grado su vejez ni la de los seres queridos, pero que, sin embargo, escribió uno de los estudios más interesantes y completos sobre este tema, y ​​que resume bien el espíritu de esta jornada:  

“Para que la vejez no sea una parodia ridícula de nuestra existencia anterior, sólo hay una solución, y es continuar persiguiendo objetivos que den un sentido a nuestra vida: dedicación a individuos, col • lectivitats, causas, trabajo social o político, intel • intelectual, creador. Contrariamente a lo que aconsejan los moralistas, lo deseable es conservar a una edad avanzada pasiones suficientemente fuertes para que no nos dejen volvernos cuenta sobre nosotros mismos. La vida conserva valor mientras se da valor a la de los demás a través del amor, la amistad, la indignación, la compasión “.

 

(*) Todo ello explica, parcialmente, las grandes diferencias de significado que tiene la jubilación para cada sexo, ya que, mientras que los hombres hacen del trabajo su proyecto de vida, las mujeres, la mayor parte de las veces, han de combinar el proyecto laboral con el familiar. El laboral tiene una fecha límite, pero para el trabajo familiar -que implica, en muchos casos, jornada intensiva, noches, festivos y vacaciones “a disponer” – no hay jubilación (y, como no es retribuido, no se reconoce ni se valora).