• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH

L’envelliment és un procés evolutiu i dinàmic, una etapa més del cicle vital d’una persona. Aquest enfocament de cicle vital permet entendre la vellesa com una evolució adaptativa que pot ser positiva si s’accepten els canvis, interns i externs, que comporta. En les pàgines següents parlem de com es pot prevenir la dependència promovent estils de vida saludable i entorns favorables. L’estil de vida depèn dels nostres hàbits. Sempre estem a temps de poder-lo variar i adequar-lo a les nostres necessitats de salut. No s’hi valen excuses!

El envejecimiento es un proceso evolutivo y dinámico, una etapa más del ciclo vital de una persona. Este enfoque de ciclo vital permite entender la vejez como una evolución adaptativa que puede ser positiva si se aceptan los cambios, internos y externos, que conlleva. En las páginas siguientes hablamos de cómo se puede prevenir la dependencia promoviendo estilos de vida saludable y entornos favorables. El estilo de vida depende de nuestros hábitos. Siempre estamos a tiempo de poder variar y adecuarlo a nuestras necesidades de salud. No valen excusas!