• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
 • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
 • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
 • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH
Consells per millorar la salut dels nostres peus

Consells per millorar la salut dels nostres peus

 1. Comprovar que el calçat s’adapta al peu, i no fer mai que el peu s’adapti al calçat. Evitar els talons alts i les punteres estretes. L’alçada de la pala ha de ser l’adequada per a la mida dels dits. Els materials de les sabates han de ser nobles i naturals i tan transpirables i flexibles com sigui possible. És recomanable alternar la utilització de diferents tipus de calçat.
 2. Utilitzar calçat adequat a la mida del nostre peu, sense puntera estreta i amb un taló de 2 a 4 cm, com a màxim, sempre amb un sistema de cordons o de fixació al peu. Evitar les soles de sabata primes.
 3. Per evitar caigudes, cal utilitzar sabates estables i amb sola antilliscant.
 4. Comprar les sabates al final de la tarda, ja que el peu esta més ample.
 5. Per a l’estiu es recomanen les sandàlies, però sempre amb sistema de subjecció al peu.
 6. Utilitzar mitjons de fibres naturals, per afavorir la transpiració natural del peu i evitar la humitat.
 7. Evitar el sobrepès. Seguir una alimentació adequada a les necessitats reals. Fer exercici moderat. Moure els peus i els dits per restablir la circulació sanguínia.
 8. Acudir al podòleg per eliminar tan aviat com sigui possible les causes de dolor.
 9. Fer-se massatges per relaxar els peus i fer pediluvis amb sals, herbes o olis, perquè recuperin el benestar.
 10. L’edat i el sobrepès ocasionen la desaparició o la dispersió del greix plantar, i això fa que es perdi la propietat esmorteïdora del peu, de manera que el sol fet de caminar pot produir dolor. Substituir aquesta capacitat amb plantilles o sabates adequades.
 11. Hidratar els peus amb cremes específiques diàriament, per afavorir la barrera protectora natural de la pell.
 12. Eixugar bé els peus després de rentar-los, sobretot els espais interdigitals, per tal d’evitar infeccions a la pell.
 13. Per evitar malalties transmissibles, les sabates, els mitjons i l’instrumental de tall utilitzat per als peus han de ser personals i intransferibles.
 14. Protegir els peus amb xancletes o peücs, sobretot en llocs públics com ara gimnasos, vestidors, hotels, piscines, etc., amb la finalitat d’evitar la transmissió de berrugues i fongs.
 15. Revisar els peus diàriament per evitar la presència de lesions i tractar-les com més aviat millor.

 

Per obtenir-ne més informació, pot consultar el web www.podocat.cat/consells-podologics.

 1. Comprobar que el calzado se adapta al pie, y no hacer nunca que el pie se adapte al calzado. Evitar los tacones altos y las punteras estrechas. La altura de la pala debe ser la adecuada para el tamaño de los dedos. Los materiales de los zapatos deben ser nobles y naturales y tan transpirables y flexibles como sea posible. Es recomendable alternar la utilización de diferentes tipos de calzado.
 2. Utilizar calzado adecuado al tamaño de nuestro pie, sin puntera estrecha y con un tacón de 2 a 4 cm, como máximo, siempre con un sistema de cordones o de fijación en el pie. Evitar las suelas de zapato primas.
 3. Para evitar caídas, hay que utilizar zapatos estables y con suela antideslizante.
 4. Comprar los zapatos al final de la tarde, ya que el pie está más ancho.
 5. Para el verano se recomiendan las sandalias, pero siempre con sistema de sujeción al pie.
 6. Utilizar calcetines de fibras naturales, para favorecer la transpiración natural del pie y evitar la humedad.
 7. Evitar el sobrepeso. Seguir una alimentación adecuada a las necesidades reales. Hacer ejercicio moderado. Mover los pies y los dedos para restablecer la circulación sanguínea.
 8. Acudir al podólogo para eliminar lo antes posible las causas de dolor.
 9. Hacerse masajes para relajar los pies y hacer pediluvios con sales, hierbas o aceites, para que recuperen el bienestar.
 10. La edad y el sobrepeso ocasionan la desaparición o la dispersión de la grasa plantar, y esto hace que se pierda la propiedad amortiguadora del pie, por lo que el solo hecho de caminar puede producir dolor. Sustituir esta capacidad con plantillas o zapatos adecuados.
 11. Hidratar los pies con cremas específicas diariamente, para favorecer la barrera protectora natural de la piel.
 12. Secar bien los pies después de lavarlos, sobre todo los espacios interdigitales, para evitar infecciones en la piel.
 13. Para evitar enfermedades transmisibles, los zapatos, los calcetines y el instrumental de corte utilizado para los pies deben ser personales e intransferibles.
 14. Proteger los pies con chanclas o patucos, sobre todo en lugares públicos como gimnasios, vestuarios, hoteles, piscinas, etc., con el fin de evitar la transmisión de verrugas y hongos.
 15. Revisar los pies diariamente para evitar la presencia de lesiones y tratarlas lo antes posible.

 

Para obtener más información, puede consultar la web  www.podocat.cat/consells-podologics .