• Quan em diuen que sóc massa vell per fer una cosa, procuro fer-la de seguida.PABLO PICASSO
  • L'art d'envellir és l'art de conservar alguna esperança.ANDRÉ MAUROIS
  • Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan envellint.SÓFOCLES
  • En la joventut aprenem, en la vellesa entenem.MARIE VON EBNER ESCHENBACH

La malaltia d’Alzheimer i les altres malalties que cursen amb demència són el paradigma del repte que han d’afrontar els sistemes sanitari i social, juntament amb l’augment de malalties cròniques i processos que provoquen discapacitat. Els problemes en el curs de la malaltia repercuteixen en el pacient, però també en la família. L’alimentació, que és un dels pocs moments de plaer per a qui ha perdut altres capacitats, i un moment de contacte social, també pot esdevenir una font de preocupacions pels problemes que genera. Moltes persones amb Alzheimer tenen o tindran trastorns del comportament alimentari i, tanmateix, una bona alimentació afavorirà el seu estat de salut.

La enfermedad de Alzheimer y las otras enfermedades que cursan con demencia son el paradigma del reto que deben afrontar los sistemas sanitario y social, junto con el aumento de enfermedades crónicas y procesos que provocan discapacidad. Los problemas en el curso de la enfermedad repercuten en el paciente, pero también en la familia. La alimentación, que es uno de los pocos momentos de placer para quien ha perdido otras capacidades, y un momento de contacto social, también puede convertirse en una fuente de preocupaciones por los problemas que genera. Muchas personas con Alzheimer tienen o tendrán trastornos del comportamiento alimentario y, sin embargo, una buena alimentación favorecerá su estado de salud.